Ehitusload

22.07.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 9 Ääsmäe–Haapsalu– Rohuküla km 7,3–7,7 liiklusohtliku koha kõrvaldamiseks

Transpordiamet on algatanud tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 9 Ääsmäe–Haapsalu– Rohuküla km 7,3–7,7 liiklusohtliku koha kõrvaldamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

15.07.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 59 Pärnu−Tori km 20,800 Tori silla ehitamiseks

Transpordiamet algatas 28.06.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 59 Pärnu−Tori km 20,800 Tori silla ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

06.07.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 4,1-4,4 lõigu kergliiklustee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 09.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 4,1-4,4 lõigu kergliiklustee ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

02.07.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11115 Kurna−Tuhala km 3,2–3,7 ja riigitee 11507 Kangrumetsa tee km 0,0-0,7 ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 11115 Kurna−Tuhala km 3,2–3,7 ja riigitee 11507 Kangrumetsa tee km 0,0-0,7 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

02.07.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11290 Tallinn–Lagedi km 5,128 ja km 5,338 ristmike ümberehitamiseks ning tee ehitusloa 29.06.2021 nr 1.1-3/21/268 kehtetuks tunnistamine

Transpordiamet on algatanud tee ehitusloa andmise riigitee 11290 Tallinn–Lagedi km 5,128 ja 5,338 ristmike ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11290 Tallinn–Lagedi km 5,128 ja km 5,338 ristmike ümberehitamiseks

Transpordiamet on algatanud ehitusloa andmise riigitee 11290 Tallinn–Lagedi km 5,128 ja 5,338 ristmike ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

29.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 16,9-17,03 Sepa müratõkkeseina ehituseks

Transpordiamet on algatanud tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 16,9- 17,03 Sepa müratõkkeseina ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

28.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 25217 Tursa tee km 0,90 asuva Liivaku silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 20.04.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 25217 Tursa tee km 0,90 asuva Liivaku silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

28.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 23135 Väheru−Tagula−Lauküla km 0,786 asuva Ärnu silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas 25.05.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 23135 Väheru−Tagula−Lauküla km 0,786 asuva Ärnu silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

22.06.2021

Ehitusloa andmine riigitee 1108 Kanama ühendustee km 4,05 kuni riigitee 11 Tallinna ringtee km 30,53 müratõkkeseina rajamiseks

Transpordiamet algatas ehitusloa andmise riigitee 1108 Kanama ühendustee km 4,05 kuni riigitee 11 Tallinna ringtee km 30,53 müratõkkeseina rajamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

16.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 88 Rakvere–Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere–Sae lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 20.05.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 88 Rakvere– Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere–Sae lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

16.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehituseks

Transpordiamet algatas 19.05.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehituseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

16.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehituseks

Transpordiamet algatas 19.05.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme−Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

14.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 59 Pärnu–Tori km 16,85–20,75 ja km 20,97–21,05 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 15.02.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 59 Pärnu–Tori km 16,85–20,75 ja km 20,97–21,05 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

09.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 15114 Koeru−Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 30.04.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 15114 Koeru−Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

Lehed