Ehitusload

09.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 17,5-17,7 Varju müratõkkeseina ehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 17,5-17,7 Varju müratõkkeseina ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

09.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 15114 Koeru−Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 30.04.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 15114 Koeru−Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

03.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11124 Viskla–Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 11.05.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11124 Viskla– Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

27.05.2021

Riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimise tee ehitusloa nr 1-3/20/139 muutmine

Transpordiamet algatas Maanteeameti (Transpordiameti õiguseellane1 ) 27.07.2020. a tee ehitusloa nr 1-3/20/139 muutmise riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimiseks haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 alusel. Loe edasi

25.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 10.03.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel. Loe edasi

25.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve–Toila km 0,13–5,398 rekonstrueerimiseks ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve–Toila km 0,13–5,398 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel. Loe edasi

24.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11608 Vana-Narva maantee km 1,0-3,6 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 31.03.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11608 Vana-Narva maantee km 1,0-3,6 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel. Loe edasi

18.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 16179 Vatla–Nehatu km 0,38-4,43 rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 16179 Vatla–Nehatu km 0,38-4,43 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

14.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 89 Põlva–Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva–Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas 01.04.2021.aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 89 Põlva– Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva–Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

12.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa– Ringtee ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas 24.04.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa–Ringtee ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

04.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 225,126 asuva Vähkjärve ja km 226,22 asuva Kanepi ristmiku ümberehitamiseks

Transpordiamet algatas 14.04.2021.aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn– Tartu–Võru–Luhamaa km 225,126 asuva Vähkjärve ja km 226,22 asuva Kanepi ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

29.04.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 77 Kuressaare−Sääre km 11,226-21,150 Mändjala−Läätsa lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 10.03.2021.aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 77 Kuressaare−Sääre km 11,226-21,150 Mändjala−Läätsa lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõikete 2 ja 3 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse... Loe edasi

13.04.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 17152 Vohnja−Kadrina km 2,75-3,00 ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 18.03.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 17152 Vohnja−Kadrina km 2,75-3,00 ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel. Loe edasi

12.04.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 22152 Vapramäe– Elva–Kalme km 0-1,554 asuva Vapramäe–Elva lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 11.03.2021.aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 22152 Vapramäe–Elva–Kalme km 0-1,554 asuva Vapramäe–Elva lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

12.04.2021

Ehitusloa andmine riigitee 11265 Valkla−Haapse km 1,903 Valkla silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11265 Valkla−Haapse km 1,903 Valkla silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel. Loe edasi

Lehed