Ehitusload

08.04.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 14101 Saare–Pala– Kodavere km 1,195 Jõemõisa silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 14101 Saare–Pala–Kodavere km 1,195 Jõemõisa silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

05.04.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 81 Kärdla−Käina km 16,80-21,65 Ristivälja−Käina lõigu rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas 25.02.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 81 Kärdla−Käina km 16,80-21,65 Ristivälja−Käina lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel. Loe edasi

18.03.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 39 Tartu−Jõgeva−Aravete km 71,26 Piibe silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 39 Tartu−Jõgeva−Aravete km 71,26 Piibe silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel. Loe edasi

18.03.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 12132 Emmaste– Tohvri km 0,0-0,1 asuva Emmaste lõigu ümberehitamiseks

Transpordiamet algatas 01.03.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 12132 Emmaste–Tohvri km 0,0-0,1 asuva Emmaste lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel. Loe edasi

05.03.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn−Narva km 69,35- 69,48 ja 24 Tapa−Loobu km 24,92- 25,45 Loobu liiklussõlme jalgteede ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 12.02.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 1 Tallinn−Narva km 69,35-69,48 ja 24 Tapa−Loobu km 24,92-25,45 Loobu liiklussõlme jalgteede ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

05.03.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn−Tartu−Võru−Luhamaa km 37,055-38,0 Kuivajõe liiklussõlmes bussipeatuste ja parklate ehitamiseks

Transpordiamet algatas ehitusloa andmise riigitee 2 Tallinn−Tartu−Võru−Luhamaa km 37,055- 38,0 Kuivajõe liiklussõlmes bussipeatuse ja parklate ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel. Loe edasi

05.03.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 29,6- 34,2 Kanama- Valingu lõigu ehitamiseks ja ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 29,6 34,2
ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel alusel.Loe edasi

05.03.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 12135 Käina−Hüti km 0,00-0,46 rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas 01.02.2021.aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 12135 Käina−Hüti km 0,00-0,46 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

01.03.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 64 Võru–Põlva km 5,4-6,5 Väimelas asuva lõigu ümberehitamiseks

Transpordiamet algatas 28.01.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 64 Võru–Põlva km 5,4-6,5 Väimelas asuva lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

25.02.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 1130 Aruvalla−Jägala km 11,60-17,80 Perila−Tõhelgi lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas 31.12.2020. aastal ehitusloa andmise menetluse riigitee 11310 Aruvalla–Jägala km 11,60-17,80 Perila−Tõhelgi lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

05.02.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 22130 Tartu– Ülenurme km 1,381 asuva Tõrvandi-Roiu ristmiku ümberehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 22130 Tartu–Ülenurme km 1,381 asuva Tõrvandi−Roiu ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

01.02.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 45 Tartu–Räpina– Värska km 4,656 asuva Lohkva ristmiku ümberehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 45 Tartu–Räpina–Värska km 4,656 asuva Lohkva ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 aluselLoe edasi

25.01.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 45 Tartu–Räpina– Värska km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 45 Tartu–Räpina–Värska km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

19.01.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 24110 Venevere– Tääksi km 6,879 Mädaoja silla ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas 18.12.2020.aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 24110 Venevere–Tääksi km 6,879 Mädaoja silla ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

18.01.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 78 Kuressaare– Kihelkonna–Veere km km 9,846 Karida silla ehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigitee 78 Kuressaare–Kihelkonna–Veere km 9,846 asuva Karida silla ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

Lehed