Ehitusload

14.01.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 10 Risti–Virtsu– Kuivastu-Kuressaare km 94,987 asuva Tumala ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas 15.12.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 94,987 asuva Tumala ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.12.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 14103 Esku−Pilistvere−Arussaare km 8,794 Pilistvere silla ümberehitamiseks

Maanteeamet algatab tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 14103 Esku−Pilistvere−Arussaare km 8,794 Pilistvere silla ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

21.12.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 24155 Viljandi−Väluste−Mustla km 0,0-1,0 Viiratsit läbiva lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteele riigitee nr 24155 Viljandi–Väluste–Mustla km 0,0-1,0 Viiratsit läbiva lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

18.12.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 Onga silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 07.12.2020 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 Onga silla (nr 505) rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

17.12.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 49,7-57,0 asuva Pringi-Kuigatsi lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 05.11.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 69 Võru–Kuigatsi–Tõrva km 49,7-57,0 asuva Pringi-Kuigatsi vahelise lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.

Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest... Loe edasi

16.12.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 46 Tatra–Otepää– Sangaste km 1,950-12,972 asuva Pühi–Makita lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 28.10.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 46 Tatra–Otepää– Sangaste km 1,950-12,972 asuva Pühi–Makita lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

03.12.2020

Tee ehitusloa andmine Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 04.11.2020. a ehitusloa andmise menetluse Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva silla ja hüdrotehnilise rajatise ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 28.08.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva silla ja hüdrotehnilise rajatise ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 11188 Kumna tee km 2,235-2,60 rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 11188 Kumna tee km 2,235-2,60 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel vastavalt 14.09.2020. a esitatud ehitusloa taotlusele nr 15-2/20/42789-1.Loe edasi

14.10.2020

Tee ehitusloa andmine riigiteede nr 83 Suuremõisa– Käina–Emmaste ja nr 12135 Käina–Hüti ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteede nr 83 Suuremõisa–Käina–Emmaste ja nr 12135 Käina–Hüti ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

30.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 10.09.2020. a tee ehitusloa andmise riigitee 16176 Vanamõisa–Koonga– Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 10.09.2020. a tee ehitusloa andmise riigitee 16176 Vanamõisa–Koonga– Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

28.09.2020

Tee ehitusloa andmine Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitamiseks

Maanteeamet algatas 26.08.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn Tartu
Võru Luhamaa km 159,7 159,9 asuva Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitamiseks
ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.

Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest... Loe edasi

23.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 18167 Kanepi Ihamaru km 0,4–1,3 Kanepi jalgratta ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 13.08.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 18167 Kanepi Ihamaru km 0,4–1,3 jalgratta ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

15.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 153,2-153,4 Võiste lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 24.08.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu– Ikla km 153,2-153,4 Võiste lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.Loe edasi

Lehed