Ehitusload

15.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 24 Tapa-Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 29.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 24 Tapa–Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

15.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 49 Imavere Viljandi Karksi Nuia km 49,4–49,45 lõigu liiklusohtliku koha ümberehitamiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 49 Imavere Viljandi Karksi Nuia km 49,4–49,45 ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101  lõike 2 alusel.Loe edasi

28.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16151 Risti–Kuijõe km 0,28-0,58 jalgtee ja parkla ehitamiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 16151 Risti–Kuijõe km 0,28-0,58 jalgtee ja parkla ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

25.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 11390 Tallinn– Rannamõisa–Kloogaranna km 4,1-5,5 ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 17.06.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 11390 Tallinn– Rannamõisa–Kloogaranna km 4,1-5,5 ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

19.08.2020

Tee ehitusloa andmine põhimaantee 2 Tallinn– Tartu–Võru–Luhamaa km 170,0-174,4 asuvale Kärevere–Kardla lõigule 2+2 sõiduradadega möödasõidualade ehitamiseks

Maanteeamet algatas 20.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 170,0-174,4 asuvale Kärevere–Kardla lõigule 2+2 sõiduradadega möödasõidualade ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

19.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0,6-2,8 Väo–Lagedi lõigu ühendusteede rajamiseks

Maanteeamet algatas 06.08.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 0,6-2,8 Väo–Lagedi lõigu ühendusteede rajamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

12.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 150,518 Saka ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 21.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 150,518 Saka ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

07.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 06.07.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

07.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16155 Silla–Jädivere km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 15.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 16155 Silla–Jädivere km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

29.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 61 Põlva–Reola km 30,478-37,059 asuva Vana-Kuuste–Reola lõigu rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 25.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 61 Põlva–Reola km 30,478-37,059 asuva Vana-Kuuste–Reola lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

28.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 29.06.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

27.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 11,05–11,15 asuva ristmiku ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 19.06.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 11,05–11,15 asuva ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

09.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 21157 Valjala–Laimjala km 0,763-1,783 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 10.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 21157 Valjala– Laimjala km 0,763-1,783 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

01.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 15.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

26.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 92 Tartu–Viljandi– Kilingi-Nõmme km 58,77-60,28 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 15.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 92 Tartu–Viljandi– Kilingi-Nõmme km 58,77-60,28 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

Lehed