Ehitusload

26.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 11247 Ääsmäe– Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 11247 Ääsmäe–Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

18.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 184,7-187,5 Sillamäe linna lõigu ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 18.05.2020. a. tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 184,7-187,5 Sillamäe linna lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

16.06.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 23140 Sihva–Vidrike–Kärgula–Järvere km 29,1-29,3 Lilli-Anne külas asuva lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 14.04.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 23140 Sihva–Vidrike– Kärgula–Järvere km 29,1–29,3 Lilli-Anne külas asuva lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

12.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 22130 Tartu– Ülenurme km 2,3-2,7 Ülenurmes asuva lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 19.05.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 22130 Tartu– Ülenurme km 2,3-2,7 Ülenurmes asuva lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

09.06.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 11412 Liikva– Rannamõisa km 0,0-5,156 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 08.05.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 11412 Liikva– Rannamõisa km 0,0-5,156 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

04.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 25148 Rõuge–Kurgjärve–Haanja km 1,1-1,4 asuva Rõuge asula värava ehitamiseks

Maanteeamet algatas 30.04.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 25148 Rõuge–Kurgjärve–Haanja km 1,1–1,4 asuva Rõuge asula värava ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

01.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 11304 Aruküla–Kostivere km 0,0-2,609 Aruküla lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 38 lg 1 ja 101 2 alusel algatas Maanteeamet tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11304 Aruküla–Kostivere km 0,0–2,609 Aruküla lõigu rekonstrueerimiseks.

 Loe edasi

29.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 11390 Tallinn– Rannamõisa–Kloogaranna km 20,25-21,35 VäänaJõesuu–Naage lõigul kahe liiklusohtliku koha ümberehitamiseks

Maanteeamet andis 19.12.2019. a korraldusega nr 1 3/19/191 riigitee 11390 Tallinn–Rannamõisa– Kloogaranna km 20,25-21,35 Vääna-Jõesuu–Naage lõigul kahe liiklusohtliku koha likvideerimise projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.Loe edasi

27.05.2020

Ehitusloa andmine riigitee 23184 Asu–Soe km 1,22–1,7 Hummuli jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks

Maanteeamet algatas 04.05.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 23184 Asu–Soe km 1,22- 1,7 Hummuli jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

25.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 37 Jõgeva–Põltsamaa km 5,1-12,951 asuva Kaave–Kaavere lõigu rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 05.03.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 37 Jõgeva–Põltsamaa km 5,1-12,951 asuva Kaave–Kaavere lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

20.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa– Ringtee ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 24.04.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa–Ringtee ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

19.05.2020

Riigitee nr 88 Rakvere–Rannapungerja km 21,3– 33,1 Sae–Anguse–Palasi lõigu ja km 22,68 asuva Nõva silla rekonstrueerimiseks tee ehitusloa andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 38 lg 1 ja § 101 lg 2 alusel algatas Maanteeamet tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 88 Rakvere–Rannapungerja km 21,3–33,1 Sae–Anguse–Palasi lõigu ja km 22,68 asuva Nõva silla rekonstrueerimiseks.Loe edasi

18.05.2020

Ehitusloa andmine riigitee 22250 Luunja–Kavastu– Koosa km 26,07–26,20 asuva Koosa keskristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 15.04.2020. aastal ehitusloa andmise menetluse riigitee 22250 Luunja– Kavastu–Koosa km 26,07–26,20 asuva Koosa keskristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

18.05.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 14164 Lahavere– Jõeküla km 5,1–5,5 ja riigitee nr 14190 Kõpu– Tapiku km 11,3–11,56 asuva Tapiku ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 14.04.2020. aastal ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 14164 Lahavere– Jõeküla km 5,1–5,5 ja riigitee nr 14190 Kõpu–Tapiku km 11,3–11,56 asuva Tapiku ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

18.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 131-135,1 asuvale Annikvere– Neanurme lõigule kergliiklusteede ehitamiseks

Maanteeamet algatas 21.04.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 131-135,1 asuvale Annikvere–Neanurme lõigule kergliiklusteede ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

Lehed