Ehitusload

14.05.2020

Ehitusloa andmine riigitee 22233 Nigula–Pataste km 1,079 asuva Nigula silla ümberehitamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda ehitusluba riigitee 22233 Nigula–Pataste km 1,079 asuva Nigula silla ümberehitamiseks.

2. Edastada ehitusloa andmise korraldus ehitusloa menetluses kooskõlastuse andnud asutustele ja arvamuse avaldanud asutustele ja isikutele.Loe edasi

13.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 52 Viljandi–Rõngu km 7,000–22,098 Nõmme–Mustla lõigu rekonstrueerimiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 38 lõige 1 ja § 101 lõige 2 alusel algatas Maanteeamet tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 52 Viljandi–Rõngu km 7,000–22,098 Nõmme–Mustla lõigu rekonstrueerimiseks.Loe edasi

08.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 92 Tartu– Viljandi–Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama–Kõpu lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 38 lg 1 ja § 101 lg 2 alusel algatas Maanteeamet tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama– Kõpu lõigu rekonstrueerimiseks.Loe edasi

30.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 22251 Põvvatu–Luunja km 1,966 asuva Vanamõisa silla ümberehitamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda ehitusluba riigitee 22251 Põvvatu–Luunja km 1,966 asuva Vanamõisa silla ümberehitamiseks;

2. Edastada ehitusloa andmise korraldus ehitusloa menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.Loe edasi

30.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 74-80,1 Võõbu–Mäo lõigu ehituseks

Maanteeamet andis 07.08.2018. a korraldusega nr 1-3/18/164 riigitee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru– Luhamaa km 68,0-85,0 Võõbu–Mäo lõigu projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.Loe edasi

30.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 64,2-74 Võõbu–Mäo lõigu ehituseks

Maanteeamet andis 07.08.2018. a korraldusega nr 1-3/18/164 riigitee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru– Luhamaa km 68,0-85,0 Võõbu–Mäo lõigu projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.Loe edasi

27.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 25130 Kääpa– Obinitsa–Võmmorski–Petseri km 24,5–24,7 Obinitsa külas asuva lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 03.04.2020. aastal ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 25130 Kääpa– Obinitsa–Võmmorski–Petseri km 24,5–24,7 Obinitsa külas asuva lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

20.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 11332 Jüri bensiinijaama tee km 0-0,93 lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 24.03.2020.a ehitusloa menetluse riigitee 11332 Jüri bensiinijaama tee km 0–0,93 ümberehitamiseks. Tee ehitustööd toimuvad 2020. aastal, vastavalt projektile „Riigitee nr 11332 km 0-0,93 Jüri bensiinijaama tee põhiprojekt“ (töö nr P18116).

Väljavõte riigitee nr 11332 km 0-0,93 Jüri bensiinijaama tee põhiprojektist (asendiplaani joonised ja seletuskiri) on nähtav lingilt https://pilv.mkm.ee/s/6VvnSXuBSKyOIvg.Loe edasi

17.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 11245 Kiisa–Kohila km 0,0–1,141 rekonstrueerimiseks

Maanteeamet andis 27.12.2019. a korraldusega nr 1-3/19/192 riigitee 11245 Kiisa–Kohila km 0,0- 1,141 projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.Loe edasi

14.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 78 Kuressaare– Kihelkonna–Veere km 2,383–8,250 Kuressaare–Tõlli lõigu rekonstrueerimiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda ehitusluba riigitee 78 Kuressaare–Kihelkonna–Veere km 2,383–8,250 Kuressaare– Tõlli lõigu rekonstrueerimiseks.

2. Edastada ehitusloa andmise korraldus ehitusloa menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.Loe edasi

03.04.2020

Tee ehituslubade andmine riigitee 91 Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa ristmike ümberehitamiseks

Maanteeamet on andnud 04.04.2019 korraldusega nr 1-3/19/063 projekteerimistingimused riigitee 91 Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa ristmike ümberehituse põhiprojektide koostamiseks ja 05.07.2017 korraldusega nr 0006 projekteerimistingimused tugimaantee 91 Narva–Narva-Jõesuu– Hiiemetsa km 9,976 asuva Suvilad ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks. Loe edasi

03.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 126,923 asuva Puhu ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet otsustab anda ehitusloa  riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 126,923 asuva Puhu ristmiku ümberehitamiseks.Loe edasi

03.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 86 Kuressaare-Võhma-Panga km 7,839 asuva Saia ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet otsustab anda ehitusloa riigitee 86 Kuressaare-Võhma-Panga km 7,839 asuva Saia ristmiku ümberehitamiseks.Loe edasi

02.04.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 64,715–71,567 Sultsi–Morna lõigu rekonstrueerimiseks

Maanteeamet andis avalikult läbi viidud projekteerimistingimuste menetluse tulemusel 05.09.2018 korraldusega nr 1-3/18/179 riigitee nr 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 64,715–71,567 Sultsi–Morna lõigu projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.Loe edasi

31.03.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 10 Risti–Virtsu– Kuivastu–Kuressaare km 69,269 asuva Kuivastu ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 03.03.2020. aastal ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 10 Risti–Virtsu– Kuivastu-Kuressaare km 69,269 asuva Kuivastu ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

Lehed