Ehitusload

30.03.2020

Ehitusloa andmine riigitee 65 Võru-Räpina km 35,1-43,4 asuva Kirmsi-Räpina lõigu rekonstrueerimiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda ehitusluba riigitee 65 Võru-Räpina km 35,1-43,4 asuva Kirmsi-Räpina lõigu rekonstrueerimiseks.

2. Edastada ehitusloa andmise korraldus ehitusloa menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.Loe edasi

13.03.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn-Narva ning riigitee 13148 Narva-Arumäe ja kohaliku tee Narva maantee ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet andis 29.04.2019 korraldusega nr 1-3/19/075 projekteerimistingimused riigitee 1 Tallinn-Narva ning riigitee 13148 Narva-Arumäe ja kohaliku tee Narva maantee ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste andmise menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.Loe edasi

09.03.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 11302 Lagedi-Kostivere km 4,58 asuva Saha ristmiku ümberehituseks

Maanteeamet andis 03.10.2019 korraldusega nr 1-3/19/158 riigitee nr 11302 Lagedi-Kostivere projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.Loe edasi

15.01.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 11266 Räägu silla rekonstrueerimiseks

Maanteeamet on tellinud projekti „Maantee nr 11266 Kiiu-Kaberneeme km 5,235 asuva Räägu silla rekonstrueerimise põhiprojekt“.Loe edasi

15.01.2020

Ehitusloa andmine riigitee 11114 Jüri–Vaida km 7,9 „Sillaotsa“ müratõkkeseina ehitamiseks

Maanteeamet on tellinud riigitee 11114 Jüri–Vaida km 7,9 „Sillaotsa“ müratõkkeseina projekteerimise ja ehitamise.Loe edasi

10.01.2020

Ehitusloa andmine riigitee 67 Võru–Mõniste–Valga km 51,533 asuva Hargla silla ümberehitamiseks

Majandus Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku § 101 lõike 2 alusel otsustab Maanteeamet:

  • Anda ehitusluba riigitee 67 Võru–Mõniste -Valga km 51,533 asuva Hargla silla ümberehitamiseks.
  • Loe edasi
25.11.2019

Ehitusloa andmine riigitee nr 20163 Russalu silla restaureerimiseks

Maanteeamet on tellinud projekti "Maantee nr 20163 Russalu silla (nr 309) restaureerimise põhiprojekt".  

Projekti kohta leiab rohkem infot siit.Loe edasi

25.11.2019

Ehitusloa andmine riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 141,4-142 Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee 5 Pärnu- Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise ehitamiseks

Maanteeamet algatas tee ehitusloa menetluse Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise ehitamiseks.Loe edasi

25.11.2019

Ehitusloa andmine riigitee 11114 Jüri-Vaida km 7,9 „Sillaotsa“ müratõkkeseina ehitamiseks

Maanteeamet on tellinud riigitee 11114 Jüri-Vaida km 7,9 „Sillaotsa“ müratõkkeseina projekteerimise ja ehitamise.Loe edasi

25.11.2019

Ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 100,078 Koigi teeristi ümberehituseks

Maanteeamet algatas tee ehitusloa menetluse riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 100,078 Koigi teeristi ümberehituseks. Loe edasi

25.11.2019

Ehitusloa andmine riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 24 „Salme“ müratõkkeseina ehitamiseks

Maanteeamet on tellinud riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 24 „Salme“ müratõkkeseina projekteerimise ja ehitamise.   Loe edasi

Lehed