Tee ehitus-, rekonstrueerimis- ja taastusremondiobjektid

Ehitusprojektide otsingumootor annab ülevaate kõigist suurematest Maanteeameti ehitus-, rekonstrueerimis- ja taastusremondiobjektidest.

Ehitusobjektide kaardil oleme toonud välja nelja aasta objektid. Oluline on juhtida tähelepanu sellele, et liiklusohtlike kohtade puhul on kindlad selle ja järgmise aasta liiklusohtlike kohtade ehitused. Kahe järgneva aasta (2022 ja 2023) välja toodud objektid on indikatiivsed ning võivad muutuda.

Maantee ehitus<

Maantee ehitus

Rekonstrueerimine<

Rekonstrueerimine

Taastusremont<

Taastusremont

Pindamine<

Pindamine

Katte ehitus kruusateele<

Katte ehitus kruusateele

Liiklusohtliku koha ümberehitus<

Liiklusohtliku koha ümberehitus

Sillaremont<

Sillaremont

Müratõkke ehitus<

Müratõkke ehitus

Kruusatee remont<

Kruusatee remont