Tee ehitus-, rekonstrueerimis- ja taastusremondiobjektid

Ehitusprojektide otsingumootor annab ülevaate kõigist suurematest Maanteeameti ehitus-, rekonstrueerimis- ja taastusremondiobjektidest.

Sinisega on näidatud sõlmede asukohad vastavalt Via Baltica teemaplaneeringule Rohelisega on näidatud ristete asukohad vastavalt Via Baltica teemaplaneeringule Kollasega on näidatud sildade asukohad
Projekteerimine

Are–Nurme põhiprojekt

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 109,5 - 120,6

Lehed