Eesti–Läti ühisprojekti "SMART E67" lõpukonverents Riias