Kiiruspiirik, selle paigaldamine ning kontrolli nõuded

Osadel sõidukitel, eelkõige bussidel ja veoautodel, on kohustus kasutada kiiruspiirikuid, et piirata nende liikumiskiirust, säästa keskkonda ja energiatarbimist ning suurendada liiklusohutust.

Maanteeamet kontrollib kiiruspiirikute kohandajate tegevust ja teeb ettekirjutusi avastatud puuduste kõrvaldamiseks, kogub informatsiooni kiiruspiirikute kohandamise kohta ja korraldab nende perioodilist kontrollimist vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 94 § 6 lõikele 1.