Vihjed ja kaebused

Ootame teie vihjeid tehnoülevaatuspunktide, autokoolide, autojuhi koolituste, riigiteede kaitsevööndi nõuete, tee ehitamise ja kohalike teede seisundinõuetega seotud õigusrikkumiste kohta e-posti teel: vihje [at] mnt.ee

Vihje saatmisel kirjeldage täpselt toimepandud õigusrikkumise asjaolud (soovitavalt koos fotoga), ajaperiood ja koht ning asjaga seotud isikute täpsed andmed.

Vihjete menetlemise ja selle tulemuste kohta Maanteeamet tagasisidet ei anna. Maanteeameti pädevusse mittekuuluva info edastame vastavale ametkonnale.