Sõidumeeriku paigaldamise, remondi ja kontrolli nõuete täitmine

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et kommertssõiduki juhid peaksid kinni sõidu- ja puhkeaja nõuetest. Seetõttu on oluline, et sõidumeerik töötaks korrektselt ning selle paigaldamine, remontimine ja kontrollimine oleks teostatud nõuete kohaselt.

Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet sõidumeeriku paigaldamise, remondi ja kontrolli nõuete täitmise üle vastavalt liiklusseaduse § 1391 lõikele 1.