Tehnoülevaatuspunktide järelevalve

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et liikluses osaleksid tehniliselt korras sõidukid. Tehnoülevaatuse tegemisel peab olema tagatud ühtlane kvaliteet ja ettenähtud tööde mahu täitmine. Maanteeameti eesmärgiks on tagada, et liiklusesse ei lubataks ühtegi tehniliselt mittekorras sõidukit.

Maanteeamet korraldab vastavalt liiklusseaduse § 73 lõikele 3 mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli ning teostab selle nõuetekohase läbiviimise ja kvaliteedi üle haldusjärelevalvet.

 

Salvestusseadmed

  • Alates 01.07.2018 on tehnoülevaatuspunktid paigaldanud ülevaatuse teostamise ruumi salvestusseadmed. M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukite tehnoülevaatus peab olema teostatud salvestusseadmete vaateväljas. Teostatud tehnoülevaatuste salvestisi tuleb säilitada 3 kuud. Tehnoülevaatuste salvestistele on juurdepääs järgnevatel isikutel:
    • Sõiduki omanikul või kasutajal tema sõidukiga seonduva ülevaatuse osas – juurdepääsuks peab esitama kirjaliku taotluse äriühingule.
    • Äriühingul ülevaatuspunktis teostatud sõiduki ülevaatuse osas.
    • Maanteeameti teenistujal teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses.
    • Tehnoülevaatuse salvestusseadet hooldaval isikul.

Kehtivad õigusaktid