Keskkonnamõju hindamise teated

29.06.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25217 Tursa tee km 0,90 asuva Liivaku silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 42 lõike 2, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 l... Loe edasi

21.06.2021

Riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet teavitab riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on Tallinna väikese ringtee uue tee projekteerimine, mis ühendaks Tallinna linna ja Rae valla haldusüksuseid, vähendaks liiklust Tallinna linnas (Tartu maanteel, Mõigus ja Peetri alevikus ning Ülemiste liiklussõlmes) jagades liiklust ennetavalt... Loe edasi

17.06.2021

Riigi tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Transpordiamet teatab, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 15.06.2021 otsusega nr 1.1-2/21/76 nõuetele vastavaks riigi tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva Tori silla rekonstrueerimine. Eesmärgiks on amortiseerunud silla lammutamine ning uue, võimalusel optimeeritud sillaavade arvuga silla ehitamine samasse asukohta. Tori sild asub Pärnu maakonnas, Tori vallas, Tori alevikus asuva maantee nr... Loe edasi

17.06.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25 - 21,31 Rägavere-Sae lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25 - 21,31 Rägavere-Sae lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 1... Loe edasi

14.06.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 59 Pärnu - Tori km 16,85-20,75 ja km 20,97-21,05 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 59 Pärnu - Tori km 16,85-20,75 ja km 20,97-21,05 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38... Loe edasi

09.06.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 15114 Koeru - Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3,... Loe edasi

03.06.2021

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine riigitee 11124 Viskla-Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11124 Viskla-Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 l... Loe edasi

01.06.2021

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Transpordiamet teatab, et tunnistas 28.05.2021 otsusega 1.1-2/21/67 nõuetele vastavaks põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringule „Põ... Loe edasi

31.05.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 19330 Tõitoja - Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti... Loe edasi

31.05.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 1 Tallinn - Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve - Toila km 0,13 - 5,398 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti... Loe edasi

31.05.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11608 Vana - Narva maantee km 1,0-3,6 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti... Loe edasi

04.05.2021

Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)[1] teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 13.10.2020... Loe edasi

04.05.2021

Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Transpordiamet teatab, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 30.04.2021 otsusega nr 1.1-2/21/57 nõuetele vastavaks riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi (2+2 ristlõikega) maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põ... Loe edasi

29.04.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 77 Kuressaare−Sääre km 11,226-21,150 Mändjala−Läätsa lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimää... Loe edasi

13.04.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 17152 Vohnja - Kadrina km 2,75 - 3,00 ümberehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3... Loe edasi

Lehed