Keskkonnamõju hindamise teated

24.08.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise „Riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 184,33–184,59 Sõmeru ringristmik“ ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Ehitusseadustiku” (EhS) § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11... Loe edasi

17.08.2021

Transpordiamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu-Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS § 3 lõikele 1, § 6 lõike 1 punktile 13, § 11 lõigetele 3 ja 8 , § 12 lõikele 1, § 261,  „Ehitusseadustiku” § 2 lõikele 6, KeÜS § 46 lõigetele 1 ja 4, HMS § 31 lõikele 1  ning Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktori 22.07.2021 korralduse nr 1.1-3/21/322 „Volituse andmine“ punktile 1.1. tuginedes on Transpordiameti keskkonnakorralduse juhi 13.08.2021 otsusega nr... Loe edasi

16.08.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,11 ja 11607 Saha‒Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Ehitusseadustiku” (EhS) § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11... Loe edasi

16.08.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade rajamiseks ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Ehitusseadustiku” (EhS) § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11... Loe edasi

11.08.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 22252 Lohkva-Kabina-Vanamõisa km 3,296 asuva Kabina silla ehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti... Loe edasi

03.08.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25151 Mustassaare tee km 0,27-2,764 asuva lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3,... Loe edasi

03.08.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25151 Mustassaare tee km 0,27-2,764 asuva lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3,... Loe edasi

03.08.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25151 Mustassaare tee km 0,27-2,764 asuva lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3,... Loe edasi

30.07.2021

Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH algatati Transpordiameti keskkonnatalituse juhataja 17.02.2021 otsusega nr 1.1-2/21/19. Projekti eesmärgiks on riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru (Tammiste) ja riigitee 59 Pärnu-Tori (... Loe edasi

15.07.2021

Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade.

Transpordiamet teatab, et tunnistas 14.07.2021 otsusega 1.1-2/21/96 nõuetele vastavaks riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-... Loe edasi

07.07.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 4,1-4,4 lõigu kergliiklustee ehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3,... Loe edasi

01.07.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11115 Kurna-Tuhala km 3,2-3,7 ja riigitee 11507 Kangrumetsa tee km 0,0-0,7 ümberehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3,... Loe edasi

29.06.2021

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25217 Tursa tee km 0,90 asuva Liivaku silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 42 lõike 2, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 l... Loe edasi

21.06.2021

Riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet teavitab riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on Tallinna väikese ringtee uue tee projekteerimine, mis ühendaks Tallinna linna ja Rae valla haldusüksuseid, vähendaks liiklust Tallinna linnas (Tartu maanteel, Mõigus ja Peetri alevikus ning Ülemiste liiklussõlmes) jagades liiklust ennetavalt... Loe edasi

17.06.2021

Riigi tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Transpordiamet teatab, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 15.06.2021 otsusega nr 1.1-2/21/76 nõuetele vastavaks riigi tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva Tori silla rekonstrueerimine. Eesmärgiks on amortiseerunud silla lammutamine ning uue, võimalusel optimeeritud sillaavade arvuga silla ehitamine samasse asukohta. Tori sild asub Pärnu maakonnas, Tori vallas, Tori alevikus asuva maantee nr... Loe edasi

Lehed