Keskkonnamõju hindamise teated

05.08.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigi põhimaanteel 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Ääsmäe-Kernu teelõigu km 28-37 tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigi põhimaanteel 4 (E67) Tallinna–Pärnu–Ikla Ääsmäe–Kernu teelõigu tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele, kuna sellega eeldavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju.

“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005.a. määruse nr 224 “... Loe edasi

05.08.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigi põhimaanteel 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu teelõigu km 37-42 tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigi põhimaanteel 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu teelõigu tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele, kuna sellega eeldavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju.

“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005.a. määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnam... Loe edasi

05.08.2013

Maanteeamet algatas keskkonnamõju hindamise riigi põhimaanteel 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu km 37-42 eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet algatas keskkonnamõju hindamise riigi põhimaanteel 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele, kuna sellega eeldavalt kaasneb oluline keskkonnamõju.

“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005.a. määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju... Loe edasi

02.07.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigi põhimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva km 119,52 asuva Padaoru truubi teraskaarsillaks ümberehituse tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigi põhimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva km 119,52 asuva Padaoru truubi teraskaarsillaks ümberehituse tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele, kuna sellega eeldatavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju.

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 3 lg 1, § 6 lg 2 p 10, § 9, § 11 lg 2 ja 8, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise... Loe edasi

02.07.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigi põhimaantee 11 Tallinna ringtee Kanama-Keila teelõigu km 30,7-38,4 eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigi põhimaantee 11 Tallinna ringtee Kanama-Keila teelõigu km 30,7-38,4 eelprojektiga kavandatavatele tegevustele, kuna sellega eeldatavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju.

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 3 lg 1, § 6 lg 2 p 10, § 9, § 11 lg 2 ja 8, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud... Loe edasi

21.06.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaanteel 68 Mõniste-Ape km 0,0-8,9 Mõniste-Läti Vabariigi piir remondi tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaanteel 68 Mõniste-Ape km 0,0-8,9 Mõniste-Läti Vabariigi piir remondi tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele, kuna sellega eeldatavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju.

 "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 3 lg 1, § 6 lg 2 p 10, § 11 lg 2 ja 8, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, t... Loe edasi

07.05.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaanteel 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru asuva Pagusoo ristmiku ümberehituse ja riigimaantee 17189 Rakvere sissesõidu remondiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaanteel 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru asuva Pagusoo ristmiku ümberehituse ja riigimaantee 17189 Rakvere sissesõidu remondiga kavandatavatele tegevustele, kuna sellega eeldatavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „... Loe edasi

25.04.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise tugimaantee 15 Tallinn – Rapla – Türi Lokuta – Türi lõigu km 92,0-97,0 remonditöödega kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise tugimaantee 15 Tallinn – Rapla –Türi  Lokuta – Türi lõigu km 92,0-97,0 remondiga kavandatavatele tegevustele, kuna sellega eeldatavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju. 

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „... Loe edasi

02.04.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise põhimaantee 4 Tallinn – Pärnu – Ikla Nurme – Jänesselja lõigu tehnilise projektiga km 120,3 – 122,8 kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Nurme - Jänesselja lõigu km 120,3-122,8 tehnilist pojekti puudutava keskkonnamõju hindamise, kuna kavandatava tegevusega eeldatavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju.

“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005.a. määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade,... Loe edasi

02.04.2013

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise põhimaantee 8 Tallinn-Paldiski Tähetorni-Harku lõigu km 11-14 ja Juuliku-Tabasalu ühendustee Alliku-Vastla (5 km) lõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet jättis algatamata põhimaantee 8 Tallinn-Paldiski Tähetorni-Harku lõigu km 11-14 ja Juuliku-Tabasalu ühendustee Alliku-Vastla (5 km) lõigu eelprojekti puudutava keskkonnamõju hindamise, kuna kavandatava tegevusega eeldatavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju.

“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005.a. määruse nr... Loe edasi

04.03.2013

Maanteeameti põhja regioon jättis algatamata keskkonnamõju hindamise kõrvalmaantee nr 20141 Rapla-Varbola km 24,6-25,79 lõigu jalgratta- ja jalgtee tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeameti põhja regioon jättis algatamata kõrvalmaantee nr 20141 Rapla-Varbola km 24,6-25,79 lõigu jalgratta- ja jalgtee rajamist ning Varbola silla remonti puudutava keskkonnamõju hindamise, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 11 lõigete 2 ja 8, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb... Loe edasi

07.01.2013

Maanteeameti põhja regioon jättis algatamata keskkonnamõju hindamise kõrvalmaantee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi km 1,04-2,19 lõigus remondiprojektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeameti põhja regioon jättis algatamata kõrvalmaantee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi (km 1,04-2,19) remonti puudutava keskkonnamõju hindamise, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 11 lõigete 2 ja 8, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise... Loe edasi

31.10.2012

Maanteeameti põhja regioon jättis algatamata keskkonnamõju hindamise tugimaantee nr 17 Keila-Haapsalu km 15,3-20,3 Veskiküla-Kasepere lõigul

Maanteeameti põhja regioon jättis algatamata tugimaantee nr 17 Keila-Haapsalu Veskiküla-Kasepere lõigu (km 15,3-20,3) remonti puudutava keskkonnamõju hindamise, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Vastavalt “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 11 lõigete 2 ja 8, Vabariigi Valitsuse 04.05.2012. a. määruse nr 35 "Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "... Loe edasi

24.10.2012

Maanteeameti lõuna regioon jättis algatamata keskkonnamõju hindamise tugimaantee nr 44 Aovere-Luunja lõigul km 0,00 - 11,35

Maanteeameti lõuna regioon jättis algatamata riigimaantee nr 44 Aovere-Luunja lõigul km 0,000-11,352 ehitusprojekti puudutava keskkonnamõju hindamise, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.


Vastavalt "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 3 lg 1, § 6 lg 2 p 10, § 11 lg 2 ja 8, Vabariigi Valitsuse 04.05.2012. a. määruse nr 35 "Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnam... Loe edasi

19.10.2012

Maanteeameti lõuna regioon jättis algatamata keskkonnamõju hindamise kõrvalmaantee nr 22132 Ülenurme-Külitse lõigul km 0,34-6,20

Maanteeameti lõuna regioon jättis algatamata riigimaantee nr 22132 Ülenurme-Külitse lõigul km 0,34-6,20 remondi eelprojekti puudutava keskkonnamõju hindamise, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Vastavalt "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 3 lg 1, § 6 lg 2 p 10, § 11 lg 2 ja 8, Vabariigi Valitsuse 04.05.2012. a. määruse nr 35 "Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb... Loe edasi

Lehed