Keskkonnamõju hindamise teated

03.12.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse... Loe edasi

09.11.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva Põlva sildregulaatori põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse... Loe edasi

15.10.2020

Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõigete 3 ja 8 , § 12 lõike 1, § 261, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, KeÜS § 46 lõigete 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1  ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 „Volituse andmine“ alusel on Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 13.10.2020 otsusega nr 15-7/50/417 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 2... Loe edasi

30.09.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 17,749 – 28,517 lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse... Loe edasi

29.09.2020

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Maanteeamet teatab, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 23.09.2020 otsusega nr 15-7/20/386 nõuetele vastavaks  põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega... Loe edasi

23.09.2020

Keskkonnamõju hindamise algatamine riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva–Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva - Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõigete 3 ja 8 , § 12 lõike 1, § 261, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, KeÜS § 46 lõigete 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1  ning Maanteeameti... Loe edasi

23.09.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 18167 Kanepi - Ihamaru km 0,4-1,3 Kanepi jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse... Loe edasi

15.09.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 24 Tapa-Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehitusega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” §... Loe edasi

25.08.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 ümberehitusega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 101 lõigete 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud... Loe edasi

19.08.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0,6-2,8 Väo–Lagedi lõigu ühendusteede rajamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2 ning võttes arvesse, et asjaomastel puuduvad käesoleva osas vastuväited, alusel on 19.08.2020 korraldusega nr 1-3/20/148 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0,6-2,8 Väo–Lagedi l... Loe edasi

13.08.2020

Keskkonnamõju hindamise algatamine riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõigete 3 ja 8 , § 12 lõike 1, § 261, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, KeÜS § 46 lõigete 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1  ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 „Volituse andmine“ alusel on Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 11.08.2020 otsusega nr 15-7/20/320 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 1... Loe edasi

28.07.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 1¹ punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 punkt 8 ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuvä... Loe edasi

27.07.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 11,05 - 11,15 ristmiku ümberehitusega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõike 1 lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu... Loe edasi

21.07.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 170,0-174,4 asuvale Kärevere–Kardla lõigule 2+2 sõiduradadega lahenduse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 k... Loe edasi

09.07.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 21157 Valjala–Laimjala km 0,763-1,783 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ning võttes arvesse, et asjaomastel puuduvad käesoleva osas... Loe edasi

Lehed