Keskkonnamõju hindamise teated

29.06.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 58,77-60,28 jalgratta- ja jalgtee ehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ning võttes arvesse, et asjaomastel puuduvad käesoleva osas... Loe edasi

22.06.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 61 Põlva–Reola km 30,478-37,059 asuva Vana-Kuuste–Reola lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavate tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud... Loe edasi

18.06.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 184,7-187,5 Sillamäe linna lõigu ümberehitusega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ning võttes arvesse, et asjaomastel puuduvad käesoleva osas... Loe edasi

18.06.2020

Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 111,5-131,5 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõigete 3 ja 8 , § 12 lõike 1, § 261, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, KeÜS § 46 lõigete 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1  ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 „Volituse andmine“ alusel on Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 16.06.2020 otsusega nr 15-7/20/199 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) põ... Loe edasi

09.06.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11412 Liikva–Rannamõisa km 0,0-5,156 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 1punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ning võttes arvesse, et asjaomastel puuduvad käesoleva osas... Loe edasi

03.06.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11304 Aruküla–Kostivere km 0,0–2,609 Aruküla lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel on 29.05.2020... Loe edasi

22.05.2020

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Maanteeamet otsustajana teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (... Loe edasi

19.05.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 88 Rakvere-Rannapungerja km 21,3-33,1 Sae-Anguse-Palasi lõigu ja km 22,68 asuva Nõva silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel on 18.05.... Loe edasi

08.05.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama–Kõpu lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel on 08.05.... Loe edasi

08.05.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 22233 Nigula–Pataste km 1,079 asuva Nigula silla ümberehitamise põhiprojektiga kavandatavate tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13... Loe edasi

04.05.2020

Riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamine

Maanteeamet teatab, et tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 9, § 13, § 18 lõigetele 2-4 ja 8, ehitusseadustiku § 99 lõikele 2 ja § 101 lõikele 2 ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirjale nr 0125 „Volituse andmine“ tunnistas keskkonnatalituse juhataja 30.04.2020 otsusega nr 15-7/20/150 nõuetele vastavaks riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi... Loe edasi

28.04.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 22251 Põvvatu-Luunja km 1,966 asuva Vanamõisa silla ümberehitamise põhiprojektiga kavandatavate tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 1punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13... Loe edasi

28.04.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 25148 Rõuge-Kurgjärve-Haanja km 1,1-1,4 asuva Rõuge asula värava põhiprojektiga kavandatavate tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 1punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13... Loe edasi

20.04.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11332 Jüri bensiinijaama tee km 0,0-0,93 lõigu ümberehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja taristu... Loe edasi

20.04.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 131-135,1 Annikvere-Neanurme lõigule kergliiklusteede ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13... Loe edasi

Lehed