Keskkonnamõju hindamise teated

13.04.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 78 Kuressaare-Kihelkonna-Veere km 2,383-8,250 asuva Kuressaare-Tõlli lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13... Loe edasi

24.03.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11310 Aruvalla – Jägala km 11,60 - 17,80 Perila – Tõhelgi lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud... Loe edasi

23.03.2020

Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Maanteeamet teatab, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 19.03.2020 otsusega nr 15-7/20/097 riigi tugimaantee nr 59 Pärnu–Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva amortiseerunud Tori silla lammutamine ning uue, võimalusel optimeeritud sillaavade arvuga silla ehitamine.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn). Kontaktisik on... Loe edasi

13.03.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 21157 Valjala-Laimjala km 0,763-1,783 rekonstrueerimise ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11  punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 26 lõigete 1, § 42 lõike 2, § 99 lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, t... Loe edasi

13.03.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 11,05-11,15 ristmiku põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 26 lõigete 1, § 31 lõike 1, § 99 lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, tä... Loe edasi

04.03.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 37 Jõgeva-Põltsamaa km 5,1 - 12,951 asuva Kaave-Kaavere lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13... Loe edasi

21.02.2020

Riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Maanteeamet otsustajana teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee nr 96 Tallinn – Peetri alevik – Tallinn  (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on Tallinna väikese ringtee uue tee projekteerimine, mis ühendaks Tallinna linna ja Rae valla haldusüksuseid, vähendaks liiklust Tallinna linnas (Tartu maanteel, M... Loe edasi

20.02.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 23184 Asu–Soe km 1,22-1,7 asuva Hummuli jalgratta- ja jalgtee ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13... Loe edasi

18.02.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, on 14.02.2020... Loe edasi

18.02.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 1 Tallinn-Narva km 69,35-69,48 ja 24 Tapa-Loobu km 24,92-25,45 Loobu liiklussõlme jalgteede ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, on 14.02.2020... Loe edasi

13.02.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 65 Võru-Räpina km 35,1-43,4 asuva Kirmsi-Räpina lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

07.02.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama–Kõpu lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, on 06.02.2020... Loe edasi

04.02.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 13105 Kõrve-Toila km 0,13-5,398 rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11  punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 26 lõigete 1 ja 2, § 31 lõike 1, § 99 lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, t... Loe edasi

08.01.2020

Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Maanteeamet otsustajana teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigi tugimaantee nr 59 Pärnu - Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva amortiseerunud Tori silla lammutamine ning uue, võimalusel optimeeritud sillaavade arvuga silla ehitamine. KMH on algatatud Maanteeameti... Loe edasi

03.01.2020

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25 - 21,31 Rägavere-Sae lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 26 lõigete 1 ja 2, § 99 lõike 1 ja, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” §... Loe edasi

Lehed