Keskkonnamõju hindamise teated

19.12.2019

Maanteeamet tunnistas keskkonnatalituse juhataja otsusega nr 15-7/19/541 nõuetele vastavaks riigitee nr 4 Tallinn-Pänu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande.

Maanteeamet teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 22 lõike 7 alusel, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 19.12.2019 otsusega nr 15-7/19/541 nõuetele vastavaks riigitee nr 4 Tallinn-Pänu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringuga kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega p... Loe edasi

29.11.2019

Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõiked 3 ja 8, § 12 lõike 1, § 26, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1,  KeÜS § 46 lõigetele 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1 ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 alusel on 29.11.2019 otsusega nr 15-7/19/500 algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0... Loe edasi

28.11.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere km 0,0-2,609 Aruküla lõigu rekonstrueerimise ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 26 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

06.11.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 88 Rakvere-Rannapungerja km 21,3-33,1 lõigu rekonstrueerimise ja sellel asuva Nõva silla ehituse põhiprojektidega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

29.10.2019

Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 96 Tallinn–Peetri alevik–Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõiked 3 ja 8, § 12 lõike 1, § 26, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1 ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 alusel on 28.10.2019 otsusega nr 15-7/19/415 algatatud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 96 TallinnPeetri alevikTallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavatele... Loe edasi

24.10.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 57,1-65,345 asuva Kuigatsi teeristi – Soontaga lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

01.10.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 24116 Suure-Jaani – Olustvere km 0,820–6,090 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

01.10.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 0,0–5,0 Mäeküla–Suurpalu lõigu rekonstrueerimiseks ja riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 93,5–94,0 Mäeküla ristmiku ümberehitusega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

02.09.2019

Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 59 Pärnu - Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

14.08.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 51 Viljandi-Põltsamaa km 35,809-43,109 asuva Võisiku-Kuningamäe lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

14.08.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 9,410-22,070 asuva Varese-Vaabina lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

14.08.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 65 Võru-Räpina km 26,0-35,1 asuva Vinso-Kirmsi lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

19.07.2019

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Maanteeamet teatab põhimaantee 4 (E67) Tallinna–Pärnu–Ikla km 133,4–143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Pärnu–Uulu teelõigu põhiprojekti koostamise eesmärgiks on riigitee Tallinna–Pärnu–Ikla km 133,4-–43 lõigus tee vastavusse viimine I klassi... Loe edasi

10.07.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Konuvere-Jädivere km 77,7-88,7 lõigu ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

01.07.2019

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 23184 Asu-Soe km 1,22-1,7 asuva Hummuli jalgratta- ja jalgtee ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8... Loe edasi

Lehed