Keskkonnamõju hindamise teated

31.05.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 51 Võisiku-Kuningamäe lõigu põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8,... Loe edasi

31.05.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise tugimaantee 69 Võru – Kuigatsi – Tõrva km 9,410-22,070 asuva Varese – Vaabina lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 8, Maanteeameti... Loe edasi

11.05.2018

Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Maanteeamet teatab, et on tunnistanud nõutele vastavaks keskkonnatalituse juhataja 11.05.2018 otsusega nr 15-7/18/112 riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Kavandatava tegevuse asukohaks on põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla teelõik alates Pärnu linna kaguosast Riia mnt ja Paide mnt (tugimaantee nr 59 Pärnu–Tori) ristmikust, kulgedes kuni Laane tn ristmikuni Pärnu linna territooriumil ning sealt... Loe edasi

02.05.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 37 Jõgeva-Põltsamaa km 5,100-12,951 asuva Kaave-Kaavere lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8,... Loe edasi

02.05.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295 Rosma–Soohara lõigu põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8,... Loe edasi

20.04.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1 ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 61 , § 9, § 11 lõigete 2, 22,23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 1¹ punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 l... Loe edasi

16.04.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigiteede nr 18178 ja 18106 Värska-Saatse ühendustee ümberehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 8, Maanteeameti... Loe edasi

22.03.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 6 Valga-Uulu km 75,130-82,790 rekonstrueerimise ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 61 , § 9, § 11 lõigete 2, 22,23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 1¹ punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 8, "Ehitusseadustiku" § 2 lõike 6, § 42 lõike 2,... Loe edasi

05.03.2018

Pärnu-Uulu lõigu km 133,4-143 keskkonnamõju hindamise programmi ja eskiisi avalikustamine

Maanteeamet teatab riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Loe lähemalt siit.Loe edasi

21.02.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 24116 Suure-Jaani-Olustvere km 0,820-6,090 rekonstrueerimise ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 61 , § 9, § 11 lõigete 2, 22,23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, „Ehitusseadustiku” § 2 l... Loe edasi

14.02.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 21 Rakvere–Luige km 28,95–44,50 Saara–Venevere lõigu põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 61, § 9, § 11 lõigete 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu”... Loe edasi

08.02.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 36,5-37,8 Kernu tankla liiklussõlme ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10 ja lõige 31, § 9, § 11 lõigete 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9 , § 12 lõike 1¹ punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6,... Loe edasi

11.01.2018

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise Rae küla jalg- ja jalgrattatee ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 61, § 9, § 11 lõigete 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu... Loe edasi

04.12.2017

Maanteeamet algatas keskkonnamõju hindamise riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" (KeHJS) § 3 lõige 1 punktide 1 ja 2, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2, 22, 23 ja 8, § 12 lõike 1, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, Maanteeameti peadirektori 24.04.2015... Loe edasi

27.11.2017

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia km 58,885-64,715 Loodi-Sultsi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10 ja lõige 31 , § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 kä... Loe edasi

Lehed