Keskkonnamõju hindamise teated

12.05.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise põhimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 87,8-94,1 Reopalu-Mäo teelõigu ja kõrvalmaantee 15176 Paide-Nahkmetsa km 0,0-1,2 Paide-Prääma teelõigu tehniliste projektidega kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

12.05.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaantee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma-Laiküla lõigu remondi tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

11.05.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise põhimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 0,0-18,4 Ääsmäe-Riisipere lõigu rekonstrueerimise tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

13.04.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaanteel nr 89 Põlva-Saverna km 0,0-9,0 asuva Põlva-Ihamaru lõigu remondi tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

13.04.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaanteel nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,5-33,6 asuva Himmaste-Kauksi lõigu rekonstrueerimise tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS)  § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhim... Loe edasi

16.03.2015

Põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Vastavalt "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” §21, teatab Maanteeamet "Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõit km 37-42 eelprojekt“ koostamise raames kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest, avalikust väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärk on põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu liiklusohutuse taseme tõstmine, tehniliselt optimaalse ja majanduslikult tasuvate lahenduste... Loe edasi

04.03.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Vaida km 5,5-20,8 I ja II sõidusuuna remondi tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

20.02.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu ümbersõidu I ehitusala tehnilise projekti korrektuuriga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

18.02.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 156,2-159,4 asuva Vapramäe-Elva lõigu rekonstrueerimise tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

11.02.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 174,6-175,2 asuva Rõngu jalgtee ehituse tööprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

06.02.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaantee 20184 Paeküla - Vana-Vigala km 12,07-12,68 Vana-Vigala lõigu jalg- ja jalgrattatee ehituse tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

06.02.2015

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaantee 20148 Koikse-Purku km 2,4-4,13 Tamme lõigu jalgratta- ja jalgrattatee ehituse tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhimä... Loe edasi

20.10.2014

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-16,4 Vana-Pääsküla - Topi teelõigu tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhim... Loe edasi

06.10.2014

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaanteel 17195 Jõepere-Vahakulmu km 9,5 asuvale Vahakulmu paisule kalapääsu rajamise raames kavandatavate tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhim... Loe edasi

11.08.2014

Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigimaantee 15175 Paide–Mündi–Mäeküla km 2,469-4,10 jalgratta- ja jalgtee tehnilise projektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) ) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, „Teeseaduse” § 19 lõike 7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määruse nr 16 „Maanteeameti põhim... Loe edasi

Lehed