Infotelefonile tulnud korduma kippuvad küsimused

Maanteeameti infotelefon vastab Teie küsimustele:

 • esmaspäeviti kell 9.00–17.00,
 • teisipäeviti kell 9.00–17.00,
 • kolmapäeviti kell 9.00–17.00,
 • neljapäeviti kell 9.00–16.00,
 • reedeti kell 9.00–17.00.

Teenindusbüroode lahtiolekuajad leiate siit.

Viiruse leviku tõkestamiseks teenindavad Transpordiameti bürood piiratud mahus ning eksameid võetakse vastu kasutades kõiki ennetusmeetmeid. Loe kehtivatest reeglitest siin.

Enne infotelefonile helistamist tasub kontrollida, kas vastus on peidetud allpool toodud küsimuste alla. Siia rubriiki on koondatud infotelefonile kõige sagedamini esitatud küsimused.
 

Korduma kippuvad küsimused

Juhiluba ja juhtimisõigus

Kas minu juhiluba on valmis?
Teavitame Teid, e-kirja teel, kui juhiluba pannakse posti või see saabub teenindusbüroosse ning Te olete meile oma e-posti aadressi andnud.

Kui soovite ise kontrollida, kas juhiluba on valmis:

 • Logige sisse meie e-teenindusse.
 • Valige vasakult "Juht" ja seejärel “Minu dokumendid”.
 • Teile kuvatakse juhiloa olek. Sama infot kuvatakse ka vaates "Minu dokumendid".
  • Kui juhiluba on trükitud, siis kuvatakse väljastamiskoha info (teenindusbüroo või postiaadress).

 

Milliseid dokumente on vaja esmase juhiloa / juhiloa vahetusel?
Kõige mugavam ja soodsam on vahetada juhiluba meie e-teeninduses. Seda, kuidas juhiluba vahetada, saate lugeda juhendist (PDF)või vaadata videost. E-teeninduses maksab juhiloa vahetamine 20 eurot.

Juhiluba vahetatakse Eesti kodanikul ja elamisloa/elamisõiguse alusel Eestis viibival välismaalasel, kelle rahvastikuregistri järgne alaline elukoht on Eestis.

Kui te siiski soovite juhiluba vahetada teenindusbüroos, tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, elamisloakaart, pass);
 • juhi kehtiv tervisetõend;
 • tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Maanteeametile elektrooniliselt;
 • esmane juhiluba;
 • foto ja allkirja näidis, milleks võib:
  • kasutada fotot ja allkirja liiklusregistri andmebaasist, mis ei ole vanem kui 5 aastat;
  • kasutada fotot ja allkirja Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasist, mis ei ole vanem kui 5 aastat;
  • kõikides teenindusbüroodes kohapeal teha tasuta sobilik foto ja anda allkiri;
 • esmase juhiloa vahetamisel on kohustuslik eelnevalt läbida lõppastmekoolitus autokoolis ja autokool peab olema koolituse info edastanud Maanteeametile;
 • tasuda riigilõiv 26 eurot. Riigilõivu saab tasuda kõikides teenindusbüroodes pangakaardiga või eelnevalt internetipangast. Panga rekvisiidid leiate siit.

 

Kuidas on võimalik vahetada juhiluba e-teeninduses?

Seda, kuidas juhiluba vahetada, saate lugeda juhendist (PDF)või vaadata videost. E-teeninduses maksab juhiloa vahetamine 20 eurot.

Juhiloa vahetamiseks meie e-teeninduses peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • alaline elukoht on registreeritud Eestis vähemalt viimased 185 päeva;
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend on Maanteeameti andmebaasis;
 • kehtiv foto ja allkirja näidis on Maanteeameti või Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasis (foto kehtib 5 aastat);
 • autokool on saatnud info lõppastme koolituse läbimise kohta (esmase juhiloa vahetajal).

E-teenindusse saab sisse logida ID-kaardi, Smart-ID, mobiil-ID või pangaparoolidega.

Riigilõivu saab tasuda e-teeninduse taotluse esitamisel.

Tervisetõend

Kas minu tervisetõend kehtib?

Tervisetõendi kehtivust saate kontrollida meie e-teeninduses. Logige sisse ja avalehe paremal pool valige “Minu tervisetõendi andmed”. 

Tervisetõendi kehtivust saab samuti kontrollida portaalis www.digilugu.ee.

 

Kuidas ja kust kohast saab tervisetõendit?

Tervisetõendi saamiseks:

 • tuleb siseneda portaali http://www.digilugu.ee;
 • täita tervisedeklaratsioon;
 • seejärel pöörduda tervisekontrolli tegija (perearsti, liiklusmeditsiini komisjoni või töötervishoiuarsti) poole.

Arsti tehtud tervisetõendi otsus edastatakse Maanteeametile tervise infosüsteemi kaudu automaatselt.

Kui puudub võimalus portaali www.digilugu.ee siseneda, saab täita paberkandjal tervisedeklaratsiooni arsti juures.

Alates 01.04.2015 väljastavad arstid tervisetõendeid ainult elektroonselt.

Eksamid

Eksamitega seonduv üldinfo on leitav meie kodulehelt. Seal on toodud ka teooria- ja sõidueksami informatsioon.

Kuidas saab eksamitele registreerida?

Registreerimise info leiad meie kodulehelt.

 

Kui pikad on sõidueksamite järjekorrad?

B-kategooria eksami järjekordade infot saate jälgida e-teeninduses, küsida kliendiinfo telefonilt 620 1200 või teenindusbüroost. E-teeninduses on nähtavad käesoleva ja järgneva nelja kuu ajad.

Eksamiaegade kohta, mis toimuvad kokkuleppel autokooliga, tuleb uurida koolitaja käest.

 

Kas mul on kehtivaid karistusi, mis takistavad esmase juhiloa taotlemist?

Karistuste infot saate kõige mugavamalt ja kiiremini vaadata karistusregistrist.

Maanteeametil on õigus teha karistusregistrisse päring ainult juhul, kui tulete teenindusbüroosse toimingut tegema.

Kehtiva liiklusalase karistusega ei ole võimalik taotleda juhtimisõigust. Karistused peavad olema kustunud, et saaks esmast juhiluba taotleda.

 

Kuidas toimub juhtimisõiguse taastamine kui see on karistusena ära võetud?

Kui Teilt on juhtimisõigus ära võetud kuueks kuni kaheteistkümneks kuuks, siis saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada, sooritades edukalt liiklusteooriaeksami. Eksamile saab registreerida teenindusbüroos.

Kui Teilt on juhtimisõigus ära võetud 12 kuuks või kauemaks, siis saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada, sooritades edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami. Eksamitele saab registreerida teenindusbüroos.

 

Kas mul on kehtivaid karistusi, mis takistavad esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu?

Karistuste infot saate kõige mugavamalt ja kiiremini kontrollida karistusregistrist. Kui Teil on kehtiv liiklusalane karistus, mis on jõustunud viimase 12 kuu jooksul, tuleb enne esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu sooritada liiklusteooriaeksam. Eksamile saab registreerida e-teeninduses.

Maanteeametil on õigus teha karistusregistrisse päring ainult juhul, kui tulete teenindusbüroosse toimingut tegema.

Sõiduki registreerimine, andmete muutmine ja registrist kustutamine

Kuidas toimub registreerimiseelne kontroll, kui sõiduk on Eestis registreerimata?

Registreerimiseelsesse tehnonõuetele vastavuse kontrolli on võimalik esitada sõidukeid vaid broneeringu alusel. Broneeringut saab teha meie kodulehel.

Kiirema menetluse huvides soovitame sõiduki omanikul või tema esindajal koostada e-teenindusesSõiduki eelregistreerimise“ taotlus (vaata juhendit (PDF)), seda olenemata sõiduki vanusest ja kategooriast.

Registreerimiseelsesse kontrolli võta kaasa:

 1. päritoluriigi registreerimistunnistus (kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad);
 2. sõiduki soetamise dokument (nt müügileping, kinkeleping, liisingu lõpetamise akt, notariaalne pärimistunnistus jne);
 3. sõiduki omaniku või tema esindaja isikut tõendav dokument;
 4. volikiri, kui sõiduki esitaja ei ole selle omanik.

Traktori, liikurmasina ja nende haagiste (edaspidi masin) registreerimiseelse kontrolli tegemiseks on lisaks võimalik kutsuda Maanteeameti spetsialist masinat kontrollima selle asukohta (riigilõiv 40 eurot). Avaldus (PDF) spetsialisti väljakutsumiseks tuleb saata e-postiga aadressile info [at] mnt.ee, märkides e-kirja teemaks masinale lähim teenindusbüroo (nt Tartu) ja „Avaldus spetsialisti väljakutseks“. Teenindusbüroo lepib kokku sõiduki kontrollimise aja telefoni teel.

Kui spetsialist saabub, tuleb järgida järgmist:

 1. Masin on õues ligipääsetavas kohas.
 2. Masina tehasetähis (kerel või raamil) puhastatakse eelnevalt ja see on loetav. 
 3. Originaaldokumendid jäetakse masinas spetsialistile kättesaadavasse kohta.
 4. Kui soovite jälgida masina kontrollimist, siis palun tehke seda distantsilt.

 

Kas tüübikood on valmis?

Tüübikoodi tegemine võib aega võtta kuni 30 päeva, tavakorras kuni 10 tööpäeva. Tüübikoodi tegemist kiirendab, kui sõiduki registreerimiseelses tehnonõuetele vastavuse kontrollis esitate sõiduki tüübivastavuse tunnistuse (Certificate of Conformity ehk CoC).

Tüübikoodi valmimisest teavitab Maanteeameti tehnoosakonna töötaja Teid kontrolli käigus antud e-posti aadressi või telefoni teel.

 

Kas Maksu- ja Tolliameti vastus dokumentide täiendavale kontrollile on tulnud?

Maanteeamet teeb Maksu- ja Tolliametiga koostööd sõiduautode soetusdokumentide kontrollimiseks. Kui dokumentide kontroll on lõpetatud, teavitab Maksu- ja Tolliamet Teid sellest e-kirja teel. Dokumentide kontroll võib aega võtta kuni 30 päeva.

 

Millised dokumendid tuleb esitada sõiduki registreerimisel?

Üldjuhul tuleb sõiduki registreerimisel esitada:

 • taotleja isikut tõendav dokument,
 • volikiri, kui taotleja ei ole sõiduki omanik,
 • sõiduki soetamise dokument,
 • sõiduki päritoluriigi registreerimistunnistus (kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad).

Sõiduki registreerimisel tuleb tasuda riigilõiv. Teenindusbüroos saab maksta riigilõivu pangakaardiga.

Täiendav informatsioon sõiduki registreerimise kohta on leitav kodulehelt.

 

Eestis registreeritud sõiduki tehnilised andmed on muutunud (nt paigaldatud gaasiseade vms ümberehitus). Kuidas muuta andmeid registris ja saada uus registreerimistunnistus?

Sõiduki ümberehituse idee korral tuleb esmalt esitada Maanteeametile digiallkirjastatud ümberehituse taotlus (PDF). Sõiduki juures võib teha vastavad muudatused, kui ümberehituse taotlus rahuldatakse.

Kui muudatused tehtud, siis sõiduki omanikul või tema esindajal tuleb sõiduk registris olevate tehniliste andmete muutmiseks esitada Maanteeameti teenindusbüroosse kontrolli. Sõiduki esitamine toimub broneeringu alusel ja aeg broneeritakse meie kodulehel. Kontrolli järgselt on sõiduki omanikul ja vastutaval kasutajal võimalik e-teenindusest tellida muudetud andmetega registreerimistunnistus postiga koju. Uue registreerimistunnistuse tellimise riigilõiv on 16 eurot.

 

Eestis registreeritud sõiduki värvus on muutunud. Kuidas muuta andmeid registris ja saada uus registreerimistunnistus?

Sõiduki omanikul või tema esindajal tuleb registris oleva värvuse muutmiseks sõiduk esitada Maanteeameti teenindusbüroosse kontrollimiseks. Sõiduki esitamine toimub broneeringu alusel ja aeg tuleb broneerida Maanteeameti kodulehel. Kontrolli järgselt on sõiduki omanikul ja vastutaval kasutajal võimalik e-teenindusest tellida muudetud andmetega registreerimistunnistus postiga koju. Uue registreerimistunnistuse tellimise riigilõiv on 16 eurot.

 

Kuidas saab sõidukit registrist kustutada?

Sõiduk kustutatakse registrist seoses lammutamise, kasutamisest loobumise või riigist väljaviimisega. Sõiduauto (va vanasõiduk) ning kuni 3 500 kg täismassiga veoauto (va vanasõiduk) kustutatakse registrist litseneeritud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi jäätmekäitleja väljastatud lammutustõendi alusel. Jäätmekäitlejate kontaktid leiate meie kodulehelt.

Lammutustõendi alusel kustutatava sõiduki omanikul ei ole teenindusbüroosse vaja tulla. Registreerimismärk ja registreerimistunnistus tuleb esitada jäätmekäitlejale. Jäätmekäitleja saadab lammutustõendi elektrooniliselt Maanteeametile, mille alusel sõiduk liiklusregistrist kustutatakse. Lisainfo leiab meie kodulehelt.

Kui tegemist ei ole sõiduauto või kuni 3500 kg täismassiga veoautoga, siis tuleb sõiduki omanikul või tema esindajal pöörduda nende liiklusregistrist kustutamiseks seoses kasutamisest loobumisega Maanteeameti teenindusbüroosse. Kaasa tuleb võtta:

 • isikut tõendav dokument,
 • vajadusel volikiri,
 • registreerimismärk,
 • registreerimistunnistus.

Kui sõiduk müüakse teise riiki, tuleb sõiduki omanikul, ostjal või nende esindajal pöörduda Maanteeameti teenindusbüroosse. Kaasa tuleb võtta:

 • isikut tõendav dokument,
 • vajadusel volikiri,
 • registreerimismärk,
 • registreerimistunnistus.

Registreerimismärk tagastatakse Maanteeametile ning registreerimistunnistusele tehakse märge sõiduki registrist kustutamise kohta ja see tagastatakse seejärel sõiduki omanikule. Soovi korral väljastatakse sõidukile transiitmärk Eestist lahkumiseks. Transiitmärgi väljastamise riigilõiv on 60 eurot.

Kui sõiduk on juba Eestist välja viidud ja teises riigis registreeritud, võib omanik esitada digiallkirjastatud taotluse sõiduki registrist kustutamiseks e-posti aadressil info [at] mnt.ee.

Sõiduki registrist kustutamine on riigilõivuvaba.

Sõiduki ostmine ja müümine

Kas sõidukil on müümist takistavaid piiranguid?

Eestis registreeritud sõiduki taustakontrolli saab teha e-teeninduses.

Välisriigis registreeritud sõiduki kohta saab taustakontrolli teha päritolu riigist.

Lisainfot leiate kodulehelt.

 

Kuidas on võimalik e-teeninduses omanikuvahetust vormistada?

E-teeninduses omanikuvahetuse vormistamiseks peavad mõlemad osapooled sisse logima (kõigepealt müüja ja seejärel ostja). E-teenindusse saab sisse logida ID-kaardiga, mobiil-ID-ga, pangalingiga ja Smart-ID-ga.

Omanikuvahetusega alustab sõiduki registrijärgne omanik (müüja) ning ostja peab tehingu lõpetama samas keskkonnas 5 päeva jooksul.

Omanikuvahetuse riigilõiv on e-teeninduses 48 eurot.

Vaata tutvustavat videot.

 

Milliseid dokumente on vaja esitada omanikuvahetuse vormistamisel teenindusbüroos?

E-teeninduses saate omanikuvahetuse vormistada kiiremini ja 20% soodsamalt ehk e-teeninduses maksab omanikuvahetus 48 eurot.

Kui toimingut soovitakse vormistada siiski Maanteeameti teenindusbüroos, tuleb müüjal ja ostjal koos esitada:

 • osapoolte isikut tõendavad dokumendid,
 • sõiduki registreerimistunnistus.

Kui toimingut tuleb teenindusbüroosse vormistama sõiduki ostja, tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument,
 • sõiduki registreerimistunnistus,
 • sõiduki omandiõigust tõendav dokument (nt müügileping, kinkeleping, liisingu lõpetamise akt, notariaalne pärimistunnistus jne).

Omanikuvahetuse vormistamise eest teenindusbüroos tuleb tasuda riigilõivu 61 eurot. Teenindusbüroos saab tasuda pangakaardiga.

 

Olen sõiduki ära müünud, ostja ei ole seda viie tööpäeva jooksul ümber vormistanud. Mida ma pean nüüd tegema?

Sõiduki müümisel tuleb kindlasti vormistada kirjalik müügileping. Kui uus omanik ei ole sõidukit viie tööpäeva jooksul enda nimele vormistanud, saab müüja teavitada meie e-teeninduses sõiduki võõrandamisest. Loe selle kohta lähemalt juhendist. (PDF)

Kui Te ei saa seda e-teeninduses teha, saatke digiallkirjastatud avaldus (PDF) meie e-posti aadressile info [at] mnt.ee

 

Mida teha, kui auto numbrimärk on kadunud või kulunud? 

Kõige lihtsam on tellida numbrimärgi dublikaat Maanteeameti e-teeninduses. Uut numbrimärki saab tellida sõiduki omanik või isik, kes on kantud (vastutava) kasutajana registreerimistunnistusele. Numbrimärk saadetakse pakiautomaati. 

Maanteeameti teenindusbüroost tellides tuleb esitada:

 • sõiduki omaniku volikiri, kui taotluse esitaja ei ole registreerimistunnistusele kantud kui omanik või (vastutav) kasutaja;
 • registreerimistunnistus, kui taotlust tuleb esitama volitatud isik;
 • isikut tõendav dokument.

Riigilõiv ühe numbrimärgi eest on 10 eurot.

 

Mida teha, kui registreerimistunnistus on kadunud või kasutuskõlbmatu?

Kõige lihtsam on uut registreerimistunnistust tellida Maanteeameti e-teeninduses. Selle riigilõiv e-teeninduses on 16 eurot.

Maanteeameti teenindusbüroost tellides tuleb esitada: 

 • isikut tõendav dokument,
 • vajadusel volikiri,
 • registreerimistunnistus (kui ei ole kadunud).

Riigilõiv uue registreerimistunnistuse tellimise eest teenindusbüroos on 20 eurot.