Liiklusregister - Korduma kippuvad küsimused

Liiklusregistri infotelefon vastab Teie küsimustele:
E, K, R 9.00 – 17.00
T 9.00 – 18.00
N 9.00 – 16.00

Enne infotelefonile helistamist tasub kontrollida, kas vastus on peidetud allpool toodud küsimuste alla. Siia rubriiki on koondatud infotelefonile kõige sagedamini esitatud küsimused.

 

Kas minu juhiluba on valmis?

Juhiloa oleku kontrollimiseks tuleb e-teenindusse sisse logida ning valida vasakult "Juht", misjärel kuvatakse juhiloa olek. Sama infot kuvatakse ka vaates "Minu dokumendid". Kui juhiluba on valmis trükitud, siis kuvatakse väljastamiskoha info – teenindusbüroo või postiaadress.

E-teeninduse keskkonna leiate aadressilt https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf

Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee leiate üleval paremal menüüs rubriigi E-teenindus.

 

Milliseid dokumente on vaja esmase juhiloa / juhiloa vahetusel?

Juhiluba vahetatakse kodanikul, kelle rahvastikuregistri järgne alaline elukoht on Eestis ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel.

Esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument (isikutunnistus, elamisloakaart jne);
 • kehtiv juhi tervisetõend;

  Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud.
 • esmane juhiluba;
 • foto ja allkiri:
 1. foto saab teha ja allkirja anda kõikides büroodes kohapeal tasuta;
 2. kasutada fotot ja allkirja liiklusregistri andmebaasist, mis ei ole vanem kui 5 aastat;
 3. kasutada fotot ja allkirja Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasist, mis ei ole vanem kui 5 aastat.
 • tasuda riigilõiv 26 eurot. Riigilõivu saab tasuda kõikides teenindusbüroodes pangakaardiga või eelnevalt internetipangast 
 • e-teeninduses on riigilõiv 20 eurot.

Esmase juhiloa vahetamisel on kohustuslik eelnevalt läbida lõppastmekoolitus autokoolis ja autokool on edastanud andmed Maanteeametile. 

Juhiloa vahetamiseks tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument (isikutunnistus, elamisloakaart jne);
 • kehtiv juhi tervisetõend;

  Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud.
 • esmane juhiluba või vahetatav juhiluba;
 • foto ja allkiri:
 1. foto saab teha ja allkirja anda kõikides büroodes kohapeal tasuta;
 2. kasutada fotot ja allkirja liiklusregistri andmebaasist, mis ei ole vanem kui 5 aastat;
 3. kasutada fotot ja allkirja Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasist, mis ei ole vanem kui 5 aastat.
 • tasuda riigilõiv 26 eurot. Riigilõivu saab tasuda kõikides teenindusbüroodes pangakaardiga või eelnevalt internetipangas.
 • e-teeninduses on riigilõiv 20 eurot.
 

Kuidas on võimalik vahetada juhiluba e-teeninduses?

Juhiloa vahetamiseks e-teeninduses peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • alaline elukoht registreeritud Eestis;
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend;
 • kehtiv foto ja allkirja näidis Maanteeameti või Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasis (foto kehtib 5 aastat);
 • autokool on saatnud info lõppastmekoolituse läbimise kohta (esmase juhiloa vahetajal).

E-teenindusse saab sisse logida pangaparoolidega, ID-kaardiga või mobiil-IDga.

 

Kas minu tervisetõend kehtib?

Maanteeametile esitatud tervisetõendi kehtivust saate kontrollida sisselogituna e-teeninduse keskkonnas. Selleks valige vasakult JUHT, vasakul "Minu tervisetõendi andmed".

Info leiate samuti e-tervise portaalist www.digilugu.ee

 

Kuidas ja kus saab tervisetõendit?

Tervisetõendi saamiseks tuleb minna www.digilugu.ee. Täita tervisedeklaratsioon ning minna seejärel tervisekontrolli tegija - liiklusmeditsiini komisjoni, töötervishoiuarsti või perearsti juurde, kes edastab pärast tervisekontrolli läbimist e-tervisetõendi Maanteeametile.

Alates 01.04.2015 peab arst väljastama tervisetõendi elektrooniliselt.

 

Kuidas saab eksamitele registreerida?

Eksamitele saab registreerida e-teeninduse keskkonnas B-, A1-, A2-, A-, BE-, C1-, C-, D1- ja D-kategooriate liiklusteooriaeksamile. Alustada tuleb juhiloa taotlusest.

Peale B-kategooria teooriaeksami sooritamist saab e-teeninduses registreeruda sõidueksamile.

A1-, A2-, A-, BE-, C1-, C-, D1- ja D- kategooriate sõidueksamile saab esialgu registreeruda üksnes teenindusbüroodes.

 

Kui pikad on eksamijärjekorrad?

Eksami järjekordade kohta saab infot e-teeninduse keskkonnas, kliendiinfo telefonilt numbril 620 1200 või teenindusbüroost. E-teeninduses on eksamiajad nähtavad kuni 2 kuud ette.

 

Karistusregister, kas minul on kehtivaid karistusi?

Maanteeametil on õigus teha karistusregistrisse päring ainult juhul, kui isik tuleb teenindusbüroosse toimingut tegema. Oma kehtivate karistuste kohta saab isik teha päringu aadressil http://e-toimik.ee

Liiklustrahvide kohta saate infot liiklusmenetluskeskusest tel 612 3280 või www.politsei.ee

 

Mida peab tegema sõiduki esmaseks registreerimiseks Eestis?

Sõiduki registreerimisel Eestis tuleb esitada vajadusest lähtuvalt järgmised dokumendid:

 • taotlus sõiduki registreerimiseks (täidetakse teenindusbüroos);
 • sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid (nt ostu-müügileping, üleandmise akt, pärimistunnistus);
 • taotluse esitaja isikut tõendav dokument;
 • volikiri, kui sõiduki esitaja on omaniku esindaja;
 • uue sõiduki korral valmistaja poolt väljastatud tüübivastavuse tunnistus (EC-Certificate of Conformity ehk CoC);
 • kasutatud sõiduki korral sõiduki registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad;
 • sõiduki sisseveol väljastpoolt Euroopa Liitu tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
 • ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
 • vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt vanasõiduki registreerimisel;
 • riigilõiv 192 eurot (130 esmane registreerimine + 62 registreerimismärkide väljastamine).

Eestis toodetud sõiduki registreerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • tüübivastavuse tunnistus.

Üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduki registreerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • ekspertiisiakt, mis tõendab vastavust määrusele "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele";
 • Maanteeameti tehnoosakonna otsus sõiduki registreerimiseks;
 • dokumendid sõiduki põhiosade ja materjalide soetamise kohta;
 • tüübivastavuse tunnistus;
 • riigilõiv 205 eurot üksikkinnituse omistamise eest.
 

Kas sõidukil on piirangud?

Eestis registreeritud sõiduki taustakontrolli saab teha aadressil https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf

Välisriigis arveloleva sõiduki kohta saab taustakontrolli teha päritolu riigist.

Lisainfot leiate http://www.ostatargalt.ee/

 

Milliseid dokumente on vaja esitada omanikuvahetuse vormistamisel teenindusbüroos?

Kui toimingut tuleb vormistama ainult ostja, tuleb esitada:

 • taotlus (täidetakse teenindusbüroos);
 • sõiduki registreerimistunnistus;
 • sõiduki soetamise dokument (nt müügileping, kinkeleping, liisingu lõpetamise akt, notariaalne pärimistunnistus jne);
 • riigilõiv on 61 eurot;
 • volikiri, kui taotluse esitab omaniku esindaja.

Kui toimingu vormistavad teenindusbüroos nii ostja kui müüja koos, tuleb täita kahepoolne taotlus ning sõiduki soetamise dokument ei ole vajalik.

 

Kuidas on võimalik omanikuvahetust vormistada e-teeninduses?

E-teeninduses omanikuvahetuse vormistamiseks, peavad mõlemad osapooled omama digitaalse allkirjastamise võimalust. Omanikuvahetuse toimingut algatab sõiduki registrijärgne omanik (müüja) ning ostja peab toimingu lõpetama samas keskkonnas 5 päeva jooksul. Omanikuvahetuse riigilõiv e-teenindus keskkonnas on 48 eurot.

 

Kas minu nimelt on sõiduk ümber registreeritud?

Sõiduki andmeid ümberregistreerimise kohta saate kontrollida e-teeninduse keskkonnas. Kui sõiduk ei ole Teie omandis olevate sõidukite nimekirjas, siis on sõiduk ümberregistreeritud uue omaniku nimele.

 

Olen sõiduki müügilepinguga ära müünud, ostja ei ole oma nimele registreerinud, mis ma pean nüüd tegema?

Juhul, kui sõiduki uus omanik ei ole sõidukiga teostanud omanikuvahetuse toimingut 5 päeva jooksul peale ostu-müügilepingu sõlmimist, on müüjal õigus teha võõrandamisest teatamine. Seejärel kustutab Maanteeamet sõiduki ajutiselt registrist, mis tähendab, et sõidukiga liikluses osaleda ei tohi.

Sõiduki võõrandamisel võib sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja esitada Maanteeametile vastavasisulise taotluse, millega ta teatab sõiduki võõrandamisest. Taotlusele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument (nt ostu-müügileping, kinkeleping jms). Taotluse alusel teeb Maanteeamet registrisse vastava kande. Võõrandamisest teatamisel ei ole vaja esitada sõiduki registreerimistunnistust.

Võõrandamisest teatamist saab teha:

 • Teenindusbüroos kohapeal müügilepingu ja isikuttõendava dokumendiga.
 • Saata digitaalselt allkirjastatult taotlus koos skaneeritud müügilepinguga aadressile info@mnt.ee.

Võõrandamisest teatamise avalduse leiate siit.

 

Kas tüübikinnitus on valmis?

Tüübikinnituse valmistamine võib aega võtta maksimaalselt kuni 30 päeva. Tüübikinnituse valmimisest teavitab Maanteeameti tehnoosakond klienti tema antud kontakttelefonile helistades. Telefoni numbri puudumisel saadetakse teavitus kliendi e-posti aadressile.

 

Kuidas saab sõidukit registrist kustutada?

Sõiduauto (M1-kategooria, va vanasõiduk) ning kuni 3 500 kg täismassiga veoauto (N1-kategooria, va vanasõiduk) kustutatakse registrist litsentseeritud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi jäätmekäitleja väljastatud lammutustõendi alusel.

Ülejäänud sõidukid kustutab Maanteeamet liiklusregistrist omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel. Taotlusega kinnitab sõiduki omanik, et sõiduki kasutamisest on loobutud. Taotlusele lisaks tuleb tagastada liiklusregistri büroole registreerimismärk ja registreerimistunnistus.

Sõiduki registrist kustutamine on riigilõivu vaba.

Lammutustõendi alusel kustutatava sõiduki omanikul liiklusregistri büroosse tulla ei ole vaja. Registreerimismärk ja registreerimistunnistus tuleb esitada jäätmekäitlejale.

Lammutustõend saadetakse elektrooniliselt jäätmekäitleja poolt Maanteeametile, mille alusel Maanteeamet kustutab sõiduki liiklusregistrist. Ohtlike jäätmete käsitluslitsentsi ja jäätmeluba omavad ettevõtted, kelle tegevusvaldkonna hulka kuulub romusõidukite kogumine ja taaskasutamine.

 

Kuidas tellida dublikaatnumbrimärki? 

Registreerimismärgi dublikaadi tellimiseks on mitu võimalust.

 1. Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas.

  E-teeninduse keskkonnas on võimalik numbri dublikaadi taotlust esitada sõiduki omanikul või isikul, kes on kantud kasutajana registreerimistunnistusele.
   
 2. Maanteeameti teenindusbüroos

  Esitada tuleb:
  - taotlus;
  - sõiduki omaniku volikiri, kui taotluse esitaja ei ole kantud registreerimistunnistusele kui omanik või kasutaja;
  - registreerimistunnistus, kui taotlust tuleb esitama volitatud isik;
  - riigilõiv on 1 numbrimärk 10 eurot, 2 numbrimärki 20 eurot.
 

Kas Maksu- ja Tolliametist on päringule vastus tulnud?

Maksu- ja Tolliamet teavitab klienti kui päringu vastus on Maanteeametisse saadetud. Dokumentide menetlemine võib aega võtta kuni 30 päeva.

 

Millal on teenindusbürood avatud?

Teenindusbüroode kontaktid ja lahtiolekuajad leiate siit.

 

Palju tuleb maksta riigilõivu?

Sõidukitega seotud toimingute riigilõivud leiab siit

Juhtimisõigusega seotud toimingute riigilõivud leiab siit.