Kui juhid, siis juhi

28. märts 2016

24. aprill 2016

Visuaalse lahenduse väljatöötamisel kasutati Soome "Kun ajat, aja“ materjale. Välimeedia-, raadio-, veebi- ja muud lahendused teostas reklaamiagentuur KalaRuudus.

Kõrvalised tegevused

Kampaania eesmärgid


Maanteeameti ennetuskampaania „Kui juhid, siis juhi“ eesmärgiks on liiklejatele teadvustada, millist ohtu kujutavad kõrvalised tegevused autoroolis ehk kõik see, mis viib sõidukijuhi tähelepanu tema põhitegevuselt eemale. Levinumad kõrvalised tegevused on mobiilikõne valimine ja vastamine, tekstsõnumite saatmine, meikimine, lapsega tegelemine, söömine, joomine, CD-plaadi vahetamine. 

Kampaania lõppeesmärgiks on vähendada sõidukijuhi tähelepanu hajumisest põhjustatud liiklusõnnetuste, neis vigasaanute ja hukkunute arvu.

 

Mobiiltelefon on asendamatu, aga kui juhid, siis juhi.

Ülevaade kampaaniast


Maanteeameti tellitud küsitlusuuringu „Tähelepanematus kui turvarisk liikluses“ kohaselt kasutab 71% sõidukijuhtidest autoroolis mobiiltelefoni ning 99% neist vastab kõnedele. Roolikeerajad tegelevad sõidu ajal ka pildistamise, tekstisõnumite või sotsiaalmeedia postituste lugemisega. Probleemi tõsidusele viitab asjaolu, et tähelepanu hajutavate tegevuste tõttu juhtub Eestis iga päev 2,1 liiklusõnnetust! Sestap sätestabki Liiklusseadus § 33, et juhil on keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes.

Maanteeamet viis 2015.a esimest korda läbi tähelepanu hajutavate tegevuste kampaania. Selle järgselt võib öelda, et elanikkonna teadlikkus ja valvsus on hakanud sel teemal  tasapisi suurenema. Inimesed saavad probleemist aru, tunnistavad telefoni kasutamise mõju autoroolis, jalakäijana ja jalgrattaga sõites ning selle olulisust ohuolukordade tekkel. Nende juhtide osakaal, kes suudaksid telefoni kasutamisest juhtimise ajal täielikult loobuda, on 70%.  Samas tunnetavad nad kahepoolset survet- vajadust olla (töö tõttu) alati kättesaadav  versus  roolis olles telefoni kasutamise ebaseaduslikkus. 


Kampaania väljundid:

  • Raadio- eesti-ja venekeelne
  • Välimeedia
  • Bussireklaamid (bussitagused)
  • TV
  • Sotsiaalmeedia
  • Veeb- koduleht


Muud tegevused: plakatid, MA ja PPA teenindusbüroode valguskastid, kampaania sümboolika trahvikviitungitel, parkimiskellad, mobiiltelefonide ekraanipuhastajad.

 

Embedded thumbnail for Kui juhid, siis juhi
Mobiiltelefon on asendamatu.