Kui juhid, siis juhi

12. märts 2018

9. aprill 2018

Kala Ruudus OÜ

Kõrvalised tegevused

Kampaania eesmärgid


Maanteeameti kampaania „Kui juhid, siis juhi“ eesmärk on liiklejates kinnistada teadmist, et kõrvaliste tegevustega tegelemine roolis on ohtlik ning inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult.

5. aprillil toimuva mobiilivaba päevaga kutsume inimesi proovima, kuidas on veeta üks päev autoroolis kõrvaliste tegevusteta. Eesmärk on näidata, et tegelikkuses ei juhtu midagi, kui roolis olles telefonikõnedele ei vasta, ei loe sõnumeid ega vasta neile, ei kasuta sotsiaalmeediat ega vaata videosid. Veelgi enam – ei sea ennast ja kaasliiklejaid ohtu.

Ülevaade kampaaniast


Maanteeameti tellitud uuringu „Tähelepanematus liikluses“ järgi on viimase 12 kuu jooksul sõidukit juhtides mobiiltelefoni kasutanud 72% Eestis elavatest juhtidest, neist 15% kasutavad mobiiltelefoni sageli. Telefoni kasutajaid on keskmisest enam 15–24-aastaste ning 39–49-aastaste, meeste ja Põhja-Eesti elanike seas.

Mobiiltelefoni kasutatakse sõidukiroolis valdavalt kõnedele vastamiseks, pereliikmetele helistamiseks, töökõnede tegemiseks ning ka sõpradele ja tuttavatele helistamiseks. Suur osa sõidukijuhtidest on veendumusel, et nad kasutavad sõidukit juhtides telefoni nii vähe kui võimalik ja nad oskavad hinnata, millal on ohutu sõidukit juhtides telefoni kasutada.

Tegelikkuses ei suuda inimene teha kaht tegevust samaaegselt ja veatult, sest aju lülitub kaht paralleelset tegevust tehes ühelt tegevuselt teisele. Näiteks sõidukit juhtides ja samal ajal sõnumit saates hüppab mõte ühelt tegevuselt teisele mõistmata, kumb tegevus on prioriteetsem.

Uuringu andmetel juhtub kõrvaliste tegevuste tõttu Eestis iga päev keskmisel viis liiklusõnnetust (võrdluseks: 2015. aastal juhtus keskmiselt kaks liiklusõnnetust). Lisaks on viimase 12 kuu jooksul mõnda liiklusohtlikku olukorda sattunud 26% sõidukijuhtidest. Kõige levinumaks liiklusohtlikku olukorda sattumise põhjuseks on telefoni kasutamine, millele järgnevad vestlus kaassõitjatega ja navigatsiooniseadme kasutamine.

Kampaania väljundid:

  • Televisioon
  • Raadio
  • Välimeedia
  • Sotsiaalmeedia- ja veebireklaamid
  • Kampaanialeht www.mnt.ee/juhi
  • Muud tegevused: infovoldik, plakatid Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes, kampaania sümboolika trahvikviitungil, NFC kleebised, mobiiltelefonide ekraanipuhastajad, parkimiskellad. Koolitused ettevõtetes ja sekkumiskoolitused.
  • Uuring „Tähelepanematus liikluses“ (PDF).

 

Embedded thumbnail for Kui juhid, siis juhi