ADR 2015

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR 2015)

Sissejuhatus (I köide) (183.46 KB, DOCX)

A lisa: Ohtlike esemete ja ainete veo üldsätted ja eeskirjad

I osa

Üldsätted (218.41 KB, DOCX) 

II osa

Klassifikatsioon (412.54 KB, DOCX) 
Klassifikatsioon (2.07 MB, DOCX)

III osa

Ohtlike veoste nimekiri, erisätted ning piir- ja erandkoguseid käsitlevad erandid (35.75 KB, DOCX) 
Tabel A: Ohtlike veoste nimekiri  (1.11 MB, XLS)
Tabel B: ADR-i ainete ja esemete tähestikuline nimekiri (174.99 KB, DOCX)
II Köide (sisukord) (131.08 KB, DOCX)
Ohtlike veoste nimekiri, erisätted ning piir- ja erandkoguseid käsitlevad erandid (170.02 KB, DOCX) 

IV osa

Pakkimise eeskirjad ja nõuded paakidele (455.88 KB, DOCX) 
Pakkimise eeskirjad ja nõuded paakidele (järg, peatükid 4.2 kuni 4.7) (3.21 MB, DOCX) 

V osa

Kaubasaatmise juhised (1.47 MB, DOCX)

VI osa

Pakendite, puistveose vahekonteinerite (IBC-de), suurpakendite, paakide ja mahtkonteinerite ehitust ja katsetamist puudutavad nõuded  (4.71 MB, DOCX)

VII osa

Veo, laadimise, mahalaadimise ja teisaldamise tingimusi puudutavad sätted  (4.71 MB, DOCX)

B lisa: Veovahendeid ja -operatsioone puudutavad sätted

VIII osa

B lisa: Veovahendeid ja -operatsioone puudutavad sätted (2.53 MB, DOCX)

Nõuded sõiduki meeskonnale, varustusele, tööle ja dokumentatsioonile (2.53 MB, DOCX)

IX osa

Sõidukite ehitust ja kasutusluba puudutavad nõuded (2.53 MB, DOCX)

Ohtlike veoste nimekiri, erisätted ning piir- ja erandkoguseid käsitlevad erandid (35.75 KB, DOCX) 

Tabel A: Ohtlike veoste nimekiri  (1.11 MB, XLS)

Tabel B: ADR-i ainete ja esemete tähestikuline nimekiri (174.99 KB, DOCX)

II Köide (sisukord) (131.08 KB, DOCX)

Ohtlike veoste nimekiri, erisätted ning piir- ja erandkoguseid käsitlevad erandid (170.02 KB, DOCX)