KKK

1. Kas minu juhiluba on valmis?

Juhiloa oleku kontrollimiseks tuleb e-teenindusse sisse logida ning valida vasakult Juht, misjärel kuvatakse juhiloa olek.

E-teeninduse keskkonna leiate siit.

2. Milliseid dokumente on vaja esmase juhiloa/juhiloa vahetusel?

Juhiluba vahetatakse Eesti kodanikul, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel alaliselt Eestis viibival välismaalasel.

Esmase juhiloa / juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu tuleb esitada teenindusbüroos:

 • isikut tõendav dokument (isikutunnistus, elamisloakaart jne);
 • juhi kehtiv tervisetõend;
  Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Maanteeametile elektrooniliselt.
 • esmane juhiluba/juhiluba;
 • foto ja allkiri: 
  - foto saab teha kõikides büroodes kohapeal tasuta ja anda allkiri;
  - kasutada fotot ja allkirja liiklusregistri andmebaasist, mis ei ole vanem kui 5 aastat;
  - kasutada fotot ja allkirja Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasist, mis ei ole vanem kui 5 aastat;
 • esmase juhiloa vahetamisel on kohustuslik eelnevalt läbida lõppastmekoolitus autokoolis ja autokool edastab info Maanteeametile;
 • tasuda riigilõiv 26 eurot. Riigilõivu saab tasuda kõikides teenindusbüroodes pangakaardiga või eelnevalt internetipangas, panga rekvisiidid leiate siit;
  e-teeninduses on riigilõiv 20 eurot.

3. Kuidas on võimalik vahetada juhiluba e-teeninduses?

 • juhiloa vahetamise tingimused on:
  - alaline elukoht registreeritud Eestis vähemalt 185 päeva;
  - kehtiv nõuetekohane mootorsõidukijuhi tervisetõend meie andmebaasis;
  - kehtiv foto ja allkirja näidis Maanteeameti või Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasis (foto kehtib 5 aastat);
  - autokool on saatnud info lõppastmekoolituse läbimise kohta (esmase juhiloa vahetajal).

E-teenindusse sisselogimise võimalus on pangaparoolidega, ID kaardiga või mobiil-IDga.

4. Kas minu tervisetõend kehtib?

Maanteeametile esitatud tervisetõendi kehtivust saate kontrollida sisse logituna e-teeninduse keskkonnas. Selleks valida vasakult JUHT, seejärel Juhiloa vahetamine.

Info leiate samuti e-tervise portaalist www.digilugu.ee, kui olete teinud digitaalse tervisetõendi.

5. Kuidas ja kus saab tervisetõendit?

Tervisetõendi saamiseks tuleb siseneda aadressile www.digilugu.ee. Täita tervisedeklaratsioon ning pöörduda seejärel tervisekontrolli tegija – perearsti, liiklusmeditsiini komisjoni või töötervishoiuarsti või juurde, kes edastab pärast tervisekontrolli läbimist e-tervisetõendi Maanteeametile.

Alates 01.04.2015.a. peab arst väljastama tervisetõendi elektrooniliselt.

6. Kuidas saab registreerida eksamitele?

Eksamitele saab registreerida e-teeninduse keskkonnas B-, BE-, A1-, A2-, A-, C1-, C-, CE-, D1-, D-, DE kategooriate liiklusteooriaeksamile. Alustada tuleb juhiloa taotlusest.

Peale A ja B-kategooria teooriaeksami sooritamist saab e-teeninduses registreeruda sõidueksamile.

A1-, A2-, AM-, B96-, BE-, C1- ,C-, D1- JA D- kategooriate sõidueksamile saab esialgu registreeruda üksnes teenindusbüroodes.

Juhtimisõiguse taastamiseks karistuse, teooriaeksami või juhiloa aegumise tähtaja möödumisel saab registreeruda teenindusbüroodes.

T- kategooria ja ADR eksamitele saab registreeruda ainult teenindusbüroodes.

7. Kui pikad on eksamijärjekorrad?

Eksami järjekordade infot saate jälgida e-teeninduse keskkonnas, küsida kliendiinfo telefonilt 620 1200 või teenindusbüroost.

E-teeninduses on eksamiajad nähtavad kuni kaks kuud ettepoole.

Juhtimisõiguse taastamiseks karistuse, teooriaeksami või juhiloa aegumise tähtaja möödumisel saab registreeruda teenindusbüroodes.

8. Karistusregister, kas minul on kehtivaid karistusi?

Maanteeametil on õigus teha karistusregistrisse päring ainult juhul, kui isik tuleb teenindusbüroosse toimingut tegema.

Oma kehtivate karistuste kohta saab isik teha päringu aadressil http://e-toimik.ee

Juhtimisõiguse taastamiseks karistuse tähtaja möödumisel saab registreeruda teenindusbüroodes.

9. Mida peab tegema sõiduki esmaseks registreerimiseks Eestis?

Allpool loetletud dokumendid soovitame edastada Maanteeameti e-teeninduse kaudu, kui M1 kategooria sõiduki esmaregistreerimise aasta on peale 2011. aastat. Sellisel juhul on täiendava kontrolli ajaline mõju väiksem.

Sõiduki esmasel registreerimisel Eestis tuleb sõiduk ette näidata registreerimiseelsele tehnonõuetele vastavuse kontrolli teenindusbüroo angaaris. Vajadusest lähtuvalt esitada järgmised dokumendid:

 • sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid (nt ostu-müügileping, üleandmise akt, pärimistunnistus);
 • taotluse esitaja isikut tõendav dokument;
 • volikiri, kui sõiduki esitaja on omaniku esindaja;
 • uue sõiduki korral valmistaja poolt väljastatud tüübivastavuse tunnistus (CoC) või muu asjakohane dokument;
 • kasutatud sõiduki korral päritoluriigi kehtiv registreerimistunnistus, kaheosalise korral selle mõlemad osad;
 • sõiduki sisseveol väljastpoolt Euroopa Liitu tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
 • ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
 • vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt vanasõiduki registreerimisel;
 • riigilõiv 192 eurot (130 esmaneregistreerimine + 62 registreerimismärkide väljastamine).

Eestis toodetud sõiduki registreerimiseks on vajalik esitada tüübivastavuse tunnistus.

Üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduki registreerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • ekspertiisiakt, mis tõendab vastavust määrusele "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“;
 • Maanteeameti tehnoosakonna otsus sõiduki registreerimiseks;
 • dokumendid sõiduki põhiosade ja materjalide soetamise kohta;
 • tüübivastavuse tunnistus;
 • riigilõiv 205 eurot üksikkinnituse omistamise eest.

Lisainfo siit.

10. Kas sõidukil on piirangud?

Eestis registreeritud sõiduki taustakontrolli saab teha siin.

Välisriigis arvel oleva sõiduki kohta saab taustakontrolli teha päritolu riigist.

Lisainfot leiate http://www.ostatargalt.ee/

11. Milliseid dokumente on vaja esitada omanikuvahetuse vormistamisel teenindusbüroos?

Kui toimingut tuleb vormistama ainult ostja, tuleb esitada:

 • sõiduki registreerimistunnistus;
 • sõiduki soetamise dokument (nt müügileping, kinkeleping, liisingu lõpetamise akt, notariaalne pärimistunnistus jne);
 • taotlus (täidetakse teenindusbüroos);
 • riigilõiv on 61 eurot;
 • volikiri, kui taotluse esitab omaniku esindaja;

Kui toimingu vormistavad teenindusbüroos nii ostja kui müüja koos, tuleb täita kahepoolne taotlus ning sõiduki soetamise dokument ei ole vajalik.

Maanteeameti e-teeninduses saate omanikuvahetuse vormistada kiiremini ja 20% soodsamalt.

12. Kuidas on võimalik omanikuvahetust vormistada e-teeninduses?

E-teeninduses omanikuvahetuse vormistamiseks, peavad mõlemad osapooled omama digitaalse allkirjastamise võimalust.

Omanikuvahetuse toimingut algatab sõiduki registrijärgne omanik (müüja) ning ostja peab toimingu lõpetama samas keskkonnas 5 päeva jooksul.

Omanikuvahetuse riigilõiv e-teeninduse keskkonnas on 48 eurot.

13. Kas minu nimelt on sõiduk ümber registreeritud?

Sõiduki andmeid ümberregistreerimise kohta saate kontrollida e-teeninduse keskkonnas.

Kui sõiduk ei ole Teie omandis olevate sõidukite nimekirjas, siis on sõiduk ümberregistreeritud uue omaniku nimele.

14. Olen sõiduki müügilepinguga ära müünud, ostja ei ole oma nimele registreerinud, mis ma pean nüüd tegema?

Juhul, kui sõiduki uus omanik ei ole sõidukiga teostanud omanikuvahetuse toimingut 5 päeva jooksul peale ostu-müügilepingu sõlmimist, on müüjal õigus teha võõrandamisest teatamine. Seejärel kustutab Maanteeamet sõiduki ajutiselt registrist, mis tähendab, et sõidukiga liikluses osaleda ei tohi.

Sõiduki võõrandamisel võib sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja esitada Maanteeametile taotluse, millega ta teatab sõiduki võõrandamisest. Taotlusele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument (nt ostu-müügileping, kinkeleping jms).

Taotluse alusel teeb Maanteeamet registrisse vastava kande. Võõrandamisest teatamisel ei ole vaja esitada sõiduki registreerimistunnistust.

Võõrandamisest teatamist saab teha:

 • teenindusbüroos kohapeal müügilepingu ja isikut tõendava dokumendi esitamisel;
 • saata digitaalselt allkirjastatult taotlus koos skaneeritud müügilepinguga aadressile info@mnt.ee

Võõrandamisest teatamise avalduse leiate siit.

15. Kas tüübikinnitus on valmis?

Tüübikinnituse valmistamine võib aega võtta maksimaalselt kuni 30 päeva.

Tüübikinnituse valmimisest teavitab Maanteeameti tehnoosakond klienti tema antud kontakttelefonile helistades.

Telefoni numbri puudumisel saadetakse teavitus kliendi e-posti aadressile.

16. Kuidas saab sõidukit registrist kustutada?

Sõiduauto (M1-kategooria, va vanasõiduk) ning kuni 3 500 kg täismassiga veoauto (N1-kategooria, va vanasõiduk) kustutatakse registrist litsentseeritud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi jäätmekäitleja väljastatud lammutustõendi alusel.

Ülejäänud sõidukid kustutatakse liiklusregistrist omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel. Lisaks tuleb tagastada teenindusbüroole registreerimismärk ja registreerimistunnistus.

Sõiduki registrist kustutamine on riigilõivu vaba.

Lammutustõendi alusel kustutatava sõiduki omanikul teenindusbüroosse tulla ei ole vaja. Registreerimismärk ja registreerimistunnistus tuleb esitada jäätmekäitlejale. Lammutustõend saadetakse elektrooniliselt jäätmekäitleja poolt Maanteeametile, mille alusel sõiduk kustutatakse liiklusregistrist.

Lisainfo siit.

17. Kuidas tellida numbrimärgi duplikaati?

Registreerimismärgi duplikaadi tellimiseks on kaks võimalust.

1. Maanteemeti e-teeninduse keskkonnas on võimalik numbri duplikaadi taotlust esitada sõiduki omanikul või isikul, kes on kantud kasutajana registreerimistunnistusele.

2. Maanteeameti teenindusbüroos tellides tuleb esitada:

 • sõiduki omaniku volikiri, kui taotluse esitaja ei ole registreerimistunnistusele kantud kui omanik või kasutaja;
 • registreerimistunnistus, kui taotlust tuleb esitama volitatud isik;
 • riigilõiv on 10 eurot 1 numbrimärk, 20 eurot 2 numbrimärki.

Lisainfo siit.

18. Kas Maksu- ja Tolliametist on päringule vastus tulnud?

Maksu- ja Tolliamet teavitab klienti, kui päringu vastus on Maanteeametisse saadetud.

Dokumentide menetlemine võib aega võtta kuni 30 päeva.