Liiklusteooria proovieksam

Liiklusteooriaeksami keskkonnas proovieksami lahendamine annab ligilähedase kogemuse päris liiklusteooriaeksamil toimuvale.

NB! Neid küsimusi ei kasutata riiklikul teooriaeksamil. 

Proovieksamit saab lahendada eesti ja vene keeles.

Proovieksami lahendamisel pidage meeles:

  • Proovieksamil olevad testid ei ole mõeldud liiklusteooria õppimiseks. Nende eesmärk on tutvuda Maanteeametis kasutatava liiklusteooriaeksami keskkonnaga.
  • Ärge õppige küsimuste vastusevariante pähe! Proovieksami küsimused võivad erineda päris liiklusteooriaeksami küsimustest. Võib esineda erinevusi kehtiva seadusandlusega.
  • Keskkonna kasutamine on tasuta.
  • Proovieksam hõlmab küsimusi B-, A-, AM- ja C-kategooria juhiloa taotlejale. Lahendada saab nii eesti- kui ka venekeelset varianti.
  • Proovieksami keskkonda sisenemisel ilmub ekraanile eksami lahendamise juhend, palun lugege see enne lahendama asumist tähelepanelikult läbi.
  • Maanteeameti poolse kirjaliku nõusolekuta on eksamiküsimuste ja eksamipiltide (tekst, fotod, illustratsioonid) mehaaniline, elektrooniline või audiovisuaalne järeltrükk, paljundamine, levitamine või avalik esitus ja tõlge keelatud.

Proovieksami tulemust kontrollides palun arvestage, et:

  • rohelisena kuvatakse õigesti vastatud vastus. Seega ka küsimuse vale vastusevariant, mille märkeruut on täitmata (linnuke puudub), kuvatakse roheliselt, sest vastatud on õigesti.
  • punasena kuvatakse valesti vastatud vastus. Seega on punasena kuvatud ka küsimuse õige vastusevariant juhul, kui märkeruut on täitmata (linnuke puudub), sest vastatud on valesti.