Teooriaeksami keskkond

Teooriaeksami keskkonnas on võimalik saada ülevaade päris liiklusteooriaeksamil toimuvast. Hetkel ei ole Maanteeametil eraldi õppekeskkonda, õppeks on olemas erinevad keskkonnad ning lisaks on võimalik soetada õppematerjale raamatupoodidest. Õppes on väga olulised liiklusseadus, mis on leitav siit ja liiklusseaduse alusel kehtestatud määrus nr 12, mis on leitav siit.

Liiklusteooriaeksamil on igale küsimusele ainult üks õige vastus. 

Allolevatel piltidel on näha, kuidas toimub teooriaeksamil vastamine. Esimese näite (näide 1) puhul on ära märgitud küsimusele „Kas märk keelab otsesõidu?“ vastusevariant „Ei“. Vahetult pärast teooriaeksami lõppu näitab teooriaeksami programm, et küsimusele on vastatud õigesti, sest märgiti ära õige vastusevariant „Ei“ ning vastusevariant „Jah“ on samuti õige (rohelise värvusega), kuna ei ole ekslikult märgitud.

Näide 1

 

Teise näite (näide 2) puhul on valitud küsimusele „Millega pean arvestama?“ vastusevariandiks „Teelõigul on jalakäijal liiklemine keelatud“. Vahetult pärast teooriaeksami lõppu näitab teooriaeksami programm, et küsimusele on vastatud valesti, sest märgiti ära vale vastusevariant „Teelõigul on jalakäijal liiklemine keelatud“. Küsimus oleks loetud õigesti vastatuks siis, kui valitud olnuks teine vastusevariant „Olen eriti ettevaatlik, kuna jalakäijad liiguvad sõiduteel“ ning jäetud märkimata esimene vastusevariant. Seepärast näitabki programm mõlemat vastusevarianti valesti vastatuks (punase värvusega), sest õige vastus on märkimata ning vale vastus on märgitud.

Näide 2