Elektritõukerattaga liiklemise hea tava

 

Enne elektritõukerattaga sõitma asumist  

 • tutvutakse sõiduki kasutusjuhendiga; 
 • õpitakse sellega sõitma liiklusele suletud alal;  
 • kontrollitakse, et elektritõukeratas on tehniliselt korras: 
  • signaalkell või muu helisignaalseade töötab,  
  • pidurid on korras, 
  • ees on valge ja taga punane tuli ja helkurid, 
  • aku on täis; 
 • tehakse end liikluses nähtavaks: 
  • kasutatakse tulesid ka valgel ajal, sõites kantakse erksavärvilisi riideid ning pimeda ajal lisatakse riietele helkur;  
 • mõeldakse teekond läbi. 

 

Elektritõukerattaga sõites  

 • sõidetakse üksinda; 
 • kantakse kiivrit; 
  • alla 16-aastastele on kiivri kandmine kohustuslik; 
 • liigeldakse kergliiklusteel ehk jalgratta– ja jalgteel, jalgrattateel, jalgteel ning kõnniteel; 
  • teel paiknetakse alati paremas servas ja möödutakse teistest liiklejatest vasakult poolt; 
 • valitakse tee- ja liiklusoludega sobiv sõidukiirus ning arvestatakse ootamatuste ja ohtudega (näiteks kõrged äärekivid, augud tees, libedus); 
 • märgatakse teisi liiklejaid ja arvestatakse, et nad võivad käituda ettearvamatult; 
  • möödutakse jalakäijast jalakäija kiirusega piisavalt kaugelt. 

 

Elektritõukerattaga ristmikule lähenedes  

 • võetakse hoog aegsasti maha, jäädakse seisma, vaadatakse ja veendutakse, et autosid ei lähene või nad on seisma jäänud; 
 • ületatakse tee jalakäija kiirusega sõites; 
 • tullakse enne raudteeülekäigukohta sõidukilt maha ning ületatakse raudtee sõidukit käekõrval lükates. 

 

Elektritõukerattaga sõitu lõpetades

 • pargitakse sõiduk nii, et see ei jää teistele liiklejatele ette; 
  • kõnnitee äärde parkides jäetakse jalakäijale möödumiseks vaba ruumi vähemalt 1,5 m.