Ennetuskampaaniad

Maanteeameti ennetustöö osakond on liiklushariduse kompetentsikeskus, mis pakub elanikkonnale infot, nõustamist, koolitusi, õppe- ja teavitusmaterjale. Liiklejate liiklusteadmiste tõstmiseks, hoiakute, ohutute liiklusharjumuste ning käitumisnormide kujundamiseks korraldab Maanteeamet aastaringselt ennetuskampaaniaid erinevatel liiklusohutust puudutavatel teemadel. Probleemteemadeks on piirkiiruse ületamine, joobes sõidukijuhtimine, kõrvalised tegevused autoroolis, turvavarustus, helkur ja muud enda nähtavaks tegemise võimalused ning väsimus.

Joove

Ka vähe on liiga palju

07.06.2017 - 04.07.2017
Maanteeameti ennetuskampaania „Ka vähe on liiga palju“ eesmärgiks on liiklejatele teadvustada, kuivõrd ka väike kogus alkoholi mõjutab nende sõiduvõtteid. Ennekõike on oluline sõidukijuhte informeerida, et ka klaas lahjat alkoholi pole ...
Kiirus

Liitu kiirusjälgijatega!

18.04.2017 - 14.05.2017
Maanteeameti kampaania "Liitu kiirusjälgijatega!" eesmärgiks on liiklejatele teadvustada, millist ohtu kujutab suurel määral piirkiiruse ületamine asulakeskkonnas, eriti linnas. Kampaania eesmärgiks on suunata inimesi juurdlema, kas lühiajalised eesmärgid- jõuda õigeks ajaks ...
Kõrvalised tegevused

Kui juhid, siis juhi

09.03.2017 - 05.04.2017
Maanteeameti kampaania "Kui juhid, siis juhi" eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, millist ohtu kujutavad kõrvalised tegevused autoroolis. Ekstreemsemateks kõrvalisteks tegevusteks roolis on supisöömine, habemeajamine, raamatu lugemine, kuid eelkõige on kampaania ...
Helkuri kasutamise kampaania "Olen silmapaistev!"
Nähtavaks tegemine

Olen silmapaistev

11.10.2016 - 11.12.2016
Kampaania eesmärgiks on ühekordne märgatavus vähemalt 70%. Küsitlusuuringu andmetel jalakäija helkuri kandmine täiskasvanutel 67% ja lastel 93,5%. Laiemas plaanis võimaliku helkuri kandmise langustrendi vältimine nii laste kui täiskasvanute seas.
Peatoe kampaania
Peatugi

Vali õige kõrgus!

22.08.2016 - 18.09.2016
Kampaania eesmärgiks on ühekordne märgatavus vähemalt 70%. Kampaania mõju hinnatakse õigesti reguleeritud peatugedega sõitjate osakaalu suurenemist silmas pidades. Üldisem eesmärk on vähendada reguleerimata või valele kõrgusele reguleeritud peatugedega sõitjate ning ...
Alkoholitunnustega sõidukijuhtimise vastane kampaania „Ka vähe on liiga palju“
Joove

Ka vähe on liiga palju

13.06.2016 - 10.07.2016
Maanteeameti ennetuskampaania „Ka vähe on liiga palju“ eesmärgiks on liiklejatele teadvustada, kuivõrd ka väike kogus alkoholi mõjutab nende sõiduvõtteid. Ennekõike on oluline sõidukijuhte informeerida, et ka klaas lahjat alkoholi pole ...
Maanteeameti ennetuskampaania "Ole inimene! Jälgi piirkiirust."
Kiirus

Ole inimene! Jälgi piirkiirust.

25.04.2016 - 23.05.2016
Maanteeameti ennetuskampaania „Ole inimene! Jälgi piirkiirust.“ eesmärgiks on tuletada sõidukijuhtidele meelde piirkiiruse vajalikkust, näidata liigse kiirustamise mõttetust ning kommunikeerida rahuliku sõidustiili hüvesid. Kampaania sõnum keskendub inimeseks olemises ning kutsub juhte ...
Mobiiltelefon on asendamatu, aga kui juhid, siis juhi.
Kõrvalised tegevused

Kui juhid, siis juhi

28.03.2016 - 24.04.2016
Maanteeameti ennetuskampaania „Kui juhid, siis juhi“ eesmärgiks on liiklejatele teadvustada, millist ohtu kujutavad kõrvalised tegevused autoroolis ehk kõik see, mis viib sõidukijuhi tähelepanu tema põhitegevuselt eemale.
Ennetuskampaania "SÕBER ei lase purjus SÕPRA rooli" plakat
Joove

SÕBER ei lase purjus SÕPRA rooli

20.06.2014 - 28.06.2015
Maanteeameti ennetuskampaania "SÕBER ei lase purjus SÕPRA rooli" põhisõnum pole suunatud purjuspäi rooli istuvatele inimestele, vaid hoopis nende sõpradele. Maanteeameti peadirektori asetäitja Lauri Lugna sõnul kutsuvad kampaania korraldajad inimesi üles ...
Kampaania "Piirkiirusel on põhjus" plakat
Kiirus

Piirkiirusel on põhjus

16.07.2012 - 18.05.2014
Maanteeameti kampaania „Piirkiirusel on põhjus“ eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et piirkiirusest tuleb kinni pidada ning valida ohutu sõidukiirus asulavälisel teel. Kiiruse ületamist liikluses peetakse normaalseks ja suurem osa autojuhte ...