Järelkoolitus

Järelkoolituse peavad läbima esmase juhiloa omanikud, kellel on juhtimisõigus ära võetud.

Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks.

Järelkoolitust korraldab:

 • kõrgkool, mis omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba mootorsõidukijuhi õpetaja või liiklusohutuse spetsialisti koolitamiseks.
 • mootorsõidukijuhi koolitaja, kes omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba mootorsõidukijuhi koolitamiseks.

Järelkoolitust viib läbi:

1) psühholoog, kes on läbinud liiklusõigusrikkujate täienduskoolitaja aluskoolituse ning kes on saanud Maanteeameti tunnustuse järelkoolituse läbiviimiseks. Psühholoog võib järelkoolitust läbi viia alkoholi- või narkojoobes või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest karistatud juhtidele või esmase juhiloa omanikele, kellel on kas esmakordselt või korduvalt juhtimisõigus ära võetud

või

2) järelkoolitaja, kes vastab mootorsõidukijuhi õpetajale esitatud nõuetele ning on läbinud liiklusõigusrikkujate täienduskoolitaja aluskoolituse ning kes on saanud Maanteeameti tunnustuse järelkoolituse läbiviimiseks. Järelkoolitaja võib järelkoolitust läbi viia juhtidele, kelle juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

 
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamiseks  Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba omavatest kõrgkoolidest korraldavad järelkoolitusi:

 

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

 • Lisainfot järelkoolituste kohta saab telefonil 5918 1008 (tööpäeviti 10–16)
 • Koolitustele registreerimine toimub siin.
 • Lisainfo: järelkoolituse aineprogramm (46.37 KB, PDF)
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijatena:
  Gunnar Meinhard
  Airi Kivi
  Linda Luhse
  Marika Käggo
  Krista Lip
  Irina Šišova
  Ivika Born
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõidukijuhi õpetaja ning liiklusohutuse spetsialisti koolitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba omavatest kõrgkoolidest korraldavad järelkoolitusi:

 

Tallinna Ülikool

Mootorsõidukijuhi koolitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba omavatest autokoolidest korraldavad järelkoolitusi:

 

Kuressaare Ametikool

 • Kuressaare Ametikooli autokoolis saavad järelkoolitust läbida isikud, kelle esmane mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

  NB! Meie juures ei saa koolitust läbida isikud, kellel:
  - juhtimisõigus on ära võetud sõiduki juhtimise eest alkoholi- või narkojoobes;
  - juhtimisõigus on ära võetud korduvalt.
 • Lisainfo ja registreerimine: autokool@ametikool.ee, tel 452 4666, 452 4650.
 • Lisainfo: järelkoolituse aineprogramm
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijana:
  Meelis Kaubi.

DriveLux OÜ

 • Lisainfot järelkoolituste kohta saab telefonil 5330 8063  (tööpäeviti 1016) või e-posti teel: autokooldrivelux@gmail.com
 • Koolitustele registreerimine toimub siin.
 • Lisainfo: järelkoolituse aineprogramm
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijana:
  Inna Kaitsa

Ametikoolitus OÜ – Järelkoolitus.ee

 • Viime järelkoolituse kursuseid läbi Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Tallinnas toimuvad kursused ka vene keeles.
 • Järelkoolituse kursuste toimumise ajad on üleval kodulehel.
 • Kontaktinfo: telefon 5886 7665, e-post: info@ametikoolitus.ee, kontaktisik Kyllikki Hütti.
 • Järelkoolituse peavad läbima esmase juhiloa omanikud, kellelt on juhtimisõigus ära võetud.  Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis, kus koolitusgrupi suurusele on ette antud miinimum ja maksimum osalejate arv: min 6 ja max 12 osalejat grupis. Koolitus toimub 4 akadeemilist tundi korraga ja kokku käiakse koos neljal korral. Iga kooskäimise vahe on nädal aega ning peale igat kooskäimist ehk moodulit tuleb teha ka kodutöö. Kui koolitus on läbitud, saabki osaleja minna teenindusbüroosse uuesti eksameid tegema.
 • Vaata siit:

  Järelkoolituse õppeprogramm
  Järelkoolituse toimumise ajad Tallinnas, Tartus ja Pärnus
  Järelkoolitusele registreerimine internetis
 • Koolitajad:
  Indrek Linnuste – psühholoog / nõustaja
  Inna Kaitsa – psühholoog / nõustaja
  Heli Ainjärv – järelkoolitaja
  Priit Lilleorg - järelkoolitaja

Alfawing OÜ autokool

 • Alfawing OÜ autokoolis viiakse järelkoolitust läbi üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtidele, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

  NB! Meie juures ei saa koolitust läbida isikud, kellel on juhtimisõigus ära võetud sõiduki juhtimise eest alkoholi- või narkojoobes või juhtimisõigus on ära võetud korduvalt.
 • Järelkoolituse programmis käsitletakse autojuhtide sõidukultuuri ja sotsiaal-psühholoogiliste omaduste välja arendamist, mille alla kuuluvad: kaasliiklejate austamine, viisakus, kannatlikkus, rahulikkus, meelerahu, mõistmine, ausus, distsipliin ning samuti negatiivne suhtumine liiklusseaduse rikkumisele kui nähtusele.

  Juhtimisõiguse uuesti taotlemiseks on kohustuslik läbida järelkoolituse kursus ning alles seejärel saab Maanteeametis sooritada B-kategooria teooria- ja sõidueksami.
 • Koolitus koosneb neljast moodulist ja iga mooduli maht on 4x45 minutit. Iga mooduli vahele jääb vähemalt 1 nädal. Kõikidest moodulitest osavõtt ja antud ülesannete sooritamine on kohustuslik.
 • Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis. Koolitusgrupi suurus peab olema 6-12 isikut.

  NB! Koolitus algab, kui gruppi on kogunenud vähemalt 6 inimest. Põhjendatud juhtudel (koolitusel osaleja kirjaliku avalduse alusel) võib järelkoolituse läbi viia ka üksikkorras.
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijana:
  Kaimar Juss
 • Lisainfo ja registreerimine:
  Koolitust viime läbi Tartus. Peale registreerumist võtame ühendust ja täpsustame isikuandmed ning koolitusdetailid.
  http://alfawing.eualfawing2010@gmail.com, 518 2095

Sõiduõppe OÜ

 • Koolitusi viiakse läbi Tartus, Tallinnas, Põlvas, Pärnus ja Narvas
 • Lisainformatsioon ja registreerimine: kodulehel, e-posti aadressil: soiduoppe@gmail.com, telefonil 730 8080 või 507 8230.
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijana:
  Annika Maarend- psühholoog/nõustaja
  Anneli Mölder - järelkoolitaja
  Mart Laanemäe - järelkoolitaja