Järelkoolitus

Järelkoolituse peavad läbima esmase juhiloa omanikud, kellel on juhtimisõigus ära võetud.

Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks.

Järelkoolitust korraldab:

 • kõrgkool, mis omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba mootorsõidukijuhi õpetaja või liiklusohutuse spetsialisti koolitamiseks.
 • mootorsõidukijuhi koolitaja, kes omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba mootorsõidukijuhi koolitamiseks.

Järelkoolitust viib läbi:

1) psühholoog, kes on läbinud liiklusõigusrikkujate täienduskoolitaja aluskoolituse ning kes on saanud Maanteeameti tunnustuse järelkoolituse läbiviimiseks. Psühholoog võib järelkoolitust läbi viia alkoholi- või narkojoobes või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest karistatud juhtidele või esmase juhiloa omanikele, kellel on kas esmakordselt või korduvalt juhtimisõigus ära võetud

või

2) järelkoolitaja, kes vastab mootorsõidukijuhi õpetajale esitatud nõuetele ning on läbinud liiklusõigusrikkujate täienduskoolitaja aluskoolituse ning kes on saanud Maanteeameti tunnustuse järelkoolituse läbiviimiseks. Järelkoolitaja võib järelkoolitust läbi viia juhtidele, kelle juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

 
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamiseks  Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba omavatest kõrgkoolidest korraldavad järelkoolitusi:

 

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

 • Lisainfot järelkoolituste kohta saab telefonil 5918 1008 (tööpäeviti 10–16)
 • Koolitustele registreerimine toimub siin.
 • Lisainfo: järelkoolituse aineprogramm (46.37 KB, PDF)
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijatena:
  Gunnar Meinhard – psühholoog/nõustaja
  Airi Kivi – psühholoog/nõustaja
  Linda Luhse – psühholoog/nõustaja
  Marika Käggo – psühholoog/nõustaja
  Krista Lip – psühholoog/nõustaja
  Irina Šišova – psühholoog/nõustaja
  Ivika Born – psühholoog/nõustaja
Mootorsõidukijuhi koolitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba omavatest autokoolidest korraldavad järelkoolitusi:

 

Kuressaare Ametikool

 • Kuressaare Ametikooli autokoolis saavad järelkoolitust läbida isikud, kelle esmane mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

  NB! Meie juures ei saa koolitust läbida isikud, kellel:
  - juhtimisõigus on ära võetud sõiduki juhtimise eest alkoholi- või narkojoobes;
  - juhtimisõigus on ära võetud korduvalt.
 • Lisainfo ja registreerimine: info [at] ametikool.ee, tel 452 4666, 452 4650.
 • Lisainfo: järelkoolituse aineprogramm
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijana:
  Meelis Kaubi – järelkoolitaja

DriveLux OÜ

 • Lisainfot järelkoolituste kohta saab telefonil 5330 8063 (tööpäeviti 10–16) või e-posti teel: autokooldrivelux [at] gmail.com
 • Koolitustele registreerimine toimub siin.
 • Lisainfo: järelkoolituse aineprogramm
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijana:
  Inna Kaitsa – psühholoog/nõustaja

Ametikoolitus OÜ – Järelkoolitus.ee

Alfawing OÜ autokool

 • Alfawing OÜ autokoolis viiakse järelkoolitust läbi üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtidele, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

  NB! Meie juures ei saa koolitust läbida isikud, kellel:
  - juhtimisõigus on ära võetud sõiduki juhtimise eest alkoholi- või narkojoobes;
  - juhtimisõigus on ära võetud korduvalt.
 • NB! Koolitus algab, kui gruppi on kogunenud vähemalt 6 inimest. Põhjendatud juhtudel (koolitusel osaleja kirjaliku avalduse alusel) võib järelkoolituse läbi viia ka üksikkorras.
 • Lisainfo ja registreerimine:
  Koolitust viime läbi Tartus. Peale registreerumist võtame ühendust ja täpsustame isikuandmed ning koolitusdetailid.
  koduleht alfawing2010 [at] gmail.com, 518 2095
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijana:
  Kaimar Juss – järelkoolitaja

Sõiduõppe OÜ

 • Koolitusi viiakse läbi Tartus, Tallinnas, Põlvas, Pärnus ja Narvas
 • Lisainformatsioon ja registreerimine: kodulehel, e-posti aadressil: soiduoppe [at] gmail.com, telefonil 730 8080 või 507 8230.
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijatena:
  Annika Maarend – psühholoog/nõustaja
  Inna Gorislavskaja – psühholoog/nõustaja
  Anneli Mölder – järelkoolitaja
  Mart Laanemäe – järelkoolitaja

Niguliste Autokool OÜ

Aire Tammik Autokool

 • Viib koolitusi läbi Raplas, eesti keeles.
 • Lisainfo järelkoolituste kohta siin, airetammik [at] gmail.com või telefonil 53486943.
 • Järelkoolitusele registreerimine siin
 • Järelkoolituse kursuseprogramm (PDF) 
 • Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijatena:
  Inna Gorislavskaja - psühholoog/nõustaja
  Aire Tammik - järelkoolitaja