Juhtimisõiguse taotlemise tingimused

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni. Alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Juhi vanuse alammäär olenevalt mootorsõiduki kategooriast

 

Mopeedi juhtimisõiguse taotlemisel

 • 14-aastane – AM-kategooria mootorsõiduk.

Juhtimisõiguse saamiseks tuleb kuni 15-aastase mopeedi juhtimisõiguse taotleja seaduslikul esindajal esitada Maanteeameti teenindusbüroole kirjalik nõusolek.

Piiratud juhtimisõiguse taotlemisel

 • 15-aastane – T-kategooria mootorsõiduki, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 8000 kg, piiratud juhtimisõiguse taotlemisel. 
 • 16-aastane – B-kategooria piiratud juhtimisõiguse taotlemisel.

Taotleja lapsevanemal või seaduslikul esindajal tuleb esitada Maanteeameti teenindusbüroole kirjalik nõusolek.

Esmaõppe korras
 • 16-aastane – A1- ja B1-alamkategooria mootorsõiduk.
 • 18-aastane – B-kategooria mootorsõiduk; A2- ja C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi.

Täiendusõppe korras

 • 21-aastane – A-kategooria sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille mootori võimsus ületab 15 kW; C-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduk.
 • 24-aastane – A-kategooria mootorsõiduk ja D-kategooria mootorsõiduk.

Mootorratta juhtimisõiguse taotlemisel

 • 16-aastane – A1-kategooria mootorratas;
 • 18-aastane – A2-kategooria mootorratas;
 • 20-aastane – A-kategooria mootorsõiduk, kui isikul on eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.
 • 24-aastane – A-kategooria mootorsõiduk.

Traktori juhtimisõiguse taotlemisel

 • 16-aastane – T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 18 000 kilogrammi;
Erandkorras
 • 17-aastane – B-kategooria. Rahvusvahelises Autoliidus Eestit esindava ühingu juhatuse ettepanekul rahvusvahelist sõitjalitsentsi omavale autosportlasele, kelle osalemine rahvusvahelistel võistlustel eeldab juhiloa olemasolu ja kellel on B-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõigus.
 • 18-aastane – C-kategooria mootorsõiduki või CE-kategooria autorongi juhtimiseks kaitseväeteenistuses olles tingimusel, et isikul on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
 • 18-aastane – D1-alamkategooria või D-kategooria sõiduki juhtimiseks kaitseväeteenistuses olles tingimusel, et isikul on C-kategooria juhtimisõigus;
 • 18-aastane – C-kategooria mootorsõiduki, CE-kategooria autorongi, D1-alamkategooria mootorsõiduki või D-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel, kui isik on läbinud autoveoseadusega kehtestatud ühendatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse ning on selle raames läbinud juhi algastme koolituse.
 

 

Juhi vanuse alammäär õppesõidul

 

Õppesõit või sõidupraktika on lubatud alates järgmistest vanustest ja mootorsõiduki kategooriatest:

Mopeed 14-aastane – AM-kategooria mootorsõidukiga;
Sõiduauto 15,5-aastane – B-kategooria ja A1- ja B1-alamkategooria mootorsõidukiga;
Veoauto 17-aastane – C1-alamkategooria mootorsõidukiga;
Traktor

14,5-aastane – T-kategooria mootorsõidukiga, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 18000 kilogrammi;

17,5-aastane – T-kategooria mootorsõidukiga, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18000 kilogrammi.

Teiste kategooriate puhul alates juhi vanuse alammäära täitumisest.