Piiratud juhtimisõigusega juhiluba

Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 16- ja 17-aastasele isikule. Piiratud juhtimisõigusega juhiloa saamiseks tuleb sooritada liiklusteooria- ja sõidueksami.

Piiratud juhtimisõigusega võib autot juhtida tingimusel, et kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis. Nimetatud seaduslikul esindajal või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isikul ei arvestata sellekohase juhiloa omamise aja hulka piiratud juhtimisõigusega juhiloa ja esmase juhiloa omamise aega.

Piiratud juhtimisõiguse võib T-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 15-aastasele isikule, kui sõiduki täismass üksi või koos haagisega ei ületa 8000 kilogrammi. Piiratud juhtimisõigusega isik võib T-kategooria mootorsõidukit juhtida tingimusel, et ta ei vea veost teedel ja juhtimine toimub seadusliku esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isiku järelevalve all, kellel peab olema T-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.

Autol, mida juhib piiratud juhtimisõigusega juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Piiratud juhtimisõigusega juhiluba B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks antakse välja kehtivusega kuni juhiloa omaja 18-aastaseks saamiseni.

Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

Piiratud juhtimisõigusega juhiluba ei väljastata isikule, kelle juhtimisõigus on ära võetud, peatatud või kehtetuks tunnistatud. Piiratud juhtimisõigusega juhiluba väljastatakse pärast juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise tähtaja lõppemist või pärast juhtimisõiguse saamist.

Piiratud juhtimisõigusega juhiloa taotleja peab Maanteeameti teenindusbüroole esitama:

  • kehtiva tervisetõendi. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud;
  • isikut ja elamisluba tõendava dokumendi;
  • mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse;
  • llapsevanema (seadusliku esindaja) kirjaliku nõusoleku, mis tuleb saata büroole digiallkirjastatud kujul e-posti teel või esitada kirjalikult. Nõusoleku blankett leitav siit.
  • ühe dokumendifoto suurusega vähemalt 35x45mm.

Piiratud juhtimisõigusega isik, kes on saanud 18-aastaseks, võib pärast teooria- ja sõidueksami sooritamist saada B-kategooria auto juhtimisõiguse ja esmase juhiloa.

Piiratud juhtimisõigusega juhiluba saab vahetada ainult Maanteeameti teenindusbüroos.