Tervisetõend

Tervisetõendi kehtivuse lõppemisel või järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumisel tuleb esitada Maanteeametile uus kehtiv tervisetõend. Tervisetõendi kehtivust saab kontrollida Maanteeameti e-teeninduses.

Alates 1. aprillist 2015 väljastavad arstid vaid e-tervisetõendeid (erandjuhtudel ka paberil, nt arstipoolse süsteemi rikke jms tõttu, mille arst peab hiljem digiteerima). E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee ning seejärel pöörduda arsti poole. E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning tervisetõendi esitamiseks ei pea Maanteeametisse kohapeale tulema.

Enne 1.04.2015 väljastatud paberkandjal tervisetõendi olemasolu korral:

  • Tervisetõend esitatakse klienditeenindajale Maanteeametis kohapeal või edastatakse posti teel.
  • Tervisetõendi võib teenindusbüroole edastada ka e-posti teel, kuid tõend peab olema arsti poolt digitaalselt allkirjastatud.

Ekslikult koostatud tervisetõendi alusel juhiluba taotleda ei saa kuna tervisetõend on seadusandlusega vastuolus.