Välisriigi juhiluba

NB! Värske info leiate Transpordiameti kodulehelt.

 

Eestis kehtib juhiluba, mis on välja antud ühes järgmistest riikidest

 

Albaania, Alžeeria, Ameerika Ühendriigid, Araabia Ühendemiraadid, Argentiina, Armeenia, Aserbaidžaan, Austraalia, Austria, Bahama, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgia, Benin, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Brasiilia, Bulgaaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, Fidži, Filipiinid, Ghana, Gruusia, GuatemalaGuyana, Haiti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, IisraelIndia, IraakIraan, Island, Itaalia, Jaapan, Jamaica, Jordaania, Kambodža, Kanada, Kasahstan, Katar, Kenya, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo Vabariik, Korea Vabariik, Kreeka, Kuuba, Kuveit, Kõrgõstan, Küpros, Laos, Leedu, Lesotho, Libeeria, Liechtenstein, Liibanon, Luksemburg, Lõuna-Aafrika, Läti, Madagaskar, Makedoonia, Malaisia, Malawi, Mali, Malta, Maroko, Moldova, Monaco, Mongoolia, Montenegro, Namiibia, Nigeeria, Niger, Norra, Paapua Uus-Guinea, Pakistan, Paraguay, Peruu, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Rwanda, Saksamaa, San Marino, Saudi Araabia, Seišelli Vabariik, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Süüria, Šveitsi Konföderatsioon, Zimbabwe, Taani, Tadžikistan, Tai, Togo, Trinidad ja Tobago, Tšehhi Vabariik, Tšiili, Tuneesia, Türgi, Türkmenistan, Uganda, Ukraina, Ungari, Uruguay, Usbekistan, Uus-Meremaa, Valgevene, Vatikan (Püha Tool), Venemaa, Venezuela, Vietnam, Ühendkuningriik.

Klikkides vastava riigi lingile saate ülevaate, kui kaua ning millistel tingimustel selles riigis väljastatud juhiluba kehtib ning kuidas seda vahetada Eesti juhiloa vastu.

 

 

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigid ja Šveitsi Konföderatsioon


Juhiluba kehtib sellele märgitud kehtivusajani.

 • Eesti juhiluba saab taotleda Eestisse alaliselt elama asunud isik, kes kalendriaasta jooksul elab Eestis vähemalt 185 päeva või isik, kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud ning kelle juhtimisõigust ei ole juhiloa väljastanud riigis või Eestis peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. Isik on kohustatud tõendama oma alalist elamist Eestis.
 • Üldjuhul vahetatakse juhiluba samaväärse Eesti juhiloa vastu eksamiteta, kuid juhiloa, mille kehtivuse lõppemisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, vahetamiseks peab sooritama liiklusteooria- ja sõidueksami.
 • Kui juhiluba on kadunud, varastatud või hävinud, siis tehakse päring juhiloa väljastanud ametiasutusele ning Eesti juhiluba väljastatakse pärast juhiloa andmeid ning juhtimisõigust kinnitava vastuse saamist. Teenindusbürool on õigus teha päring ka muudel juhtudel.
 • Vahetatud juhiluba loovutatakse teenindusbüroole.
 • Juhiluba, mis on saadud selle väljastanud riigis sõidueksamit sooritamata, Eestis ei kehti ning seda ei ole ka võimalik vahetada.

Juhiloa vahetamiseks tuleb teenindusbüroole esitada:

 • Isikut tõendav dokument.
 • Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt. Tervisetõendi väljastab perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon.
 • Büroos tehtud elektrooniline foto või dokumendifoto suurusega vähemalt 35x45mm ning büroos antud elektrooniline allkiri. Elektrooniline allkiri antakse juhiloataotluse vormistamisel. Büroo võib kasutada ka isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist. Foto ei tohi olla vanem kui viis aastat.
 • Vahetamisele kuuluv välisriigi juhiluba.
 • Eesti juhiloa väljastamise eest (kui vahetamiseks tuleb sooritada eksamid, siis ka nende eest) tuleb tasuda riigilõiv.
 

 

Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigid

 

Juhiluba kehtib Eestis 12 kuud alates selle omaniku alaliselt elama asumisest Eestisse. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Juhiloa kanded peavad olema tehtud ladina trüki- või kirjutuskirjas või ladina kirja translitereeritud. Juhiloale peab olema kantud mootorsõiduki, autorongi või masinrongi selle kategooria tähis ja kirjeldus, mille juhtimisõigus isikul on. Nendele nõuetele mittevastav juhiluba kehtib ainult koos rahvusvahelise juhiloaga või notariaalselt kinnitatud tõlkega sellisel juhul, kui juhiloale on kantud mootorsõiduki, autorongi või masinrongi selle kategooria tähis ja kirjeldus, mille juhtimisõigus isikul on.

Juhiluba ei kehti Eestis, kui see on välja antud isikule, kes juhiloa saamise ajal elas alaliselt Eestis. Sellise juhiloa saab vahetada Eesti juhiloa vastu pärast juhtimisõiguse saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

 • Eesti juhiluba saab taotleda Eestisse alaliselt elama asunud isik, kes kalendriaasta jooksul elab Eestis vähemalt 185 päeva või isik, kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud ning kelle juhtimisõigust ei ole juhiloa väljastanud riigis või Eestis peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. Isik on kohustatud tõendama oma alalist elamist Eestis.
 • Üldjuhul vahetatakse juhiluba samaväärse Eesti juhiloa vastu eksamiteta, kuid juhiloa, mille kehtivuse lõppemisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, vahetamiseks peab sooritama liiklusteooria- ja sõidueksami.
 • Maanteeametil on õigus nõuda rahvusvahelist juhiluba või juhiloa notariaalselt kinnitatud tõlget.
 • Vahetatud juhiluba (ka rahvusvaheline juhiluba, kui see oli nõutav) loovutatakse teenindusbüroole.
 • Kadunud, varastatud või hävinud juhiluba Eesti juhiloaga ei asendata.
 • Kui juhiloaga on seotud piirangud, mis ei võimalda taotlejale väljastada samaväärset Eesti juhiluba, siis seda juhiluba ei vahetata.

Juhiloa vahetamiseks tuleb teenindusbüroole esitada:

 • Isikut tõendav dokument.

 • Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt. Tervisetõendi väljastab perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon.
 • Büroos tehtud elektrooniline foto või dokumendifoto suurusega vähemalt 35x45mm ning büroos antud elektrooniline allkiri. Elektrooniline allkiri antakse juhiloataotluse vormistamisel. Büroo võib kasutada ka isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist. Foto ei tohi olla vanem kui viis aastat.
 • Vahetamisele kuuluv välisriigi juhiluba. Kui on nõutav, siis ka rahvusvaheline juhiluba (International Driving Permit) või juhiloa notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde.
 • Eesti juhiloa väljastamise eest (kui vahetamiseks tuleb sooritada eksamid, siis ka nende eest) tuleb tasuda riigilõiv.
 

 

Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigid

 

Juhiluba kehtib Eestis 12 kuud alates selle omaniku alaliselt elama asumisest Eestisse. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Juhiloa kanded peavad olema tehtud ladina trüki- või kirjutuskirjas või ladina kirja translitereeritud. Juhiloale peab olema kantud mootorsõiduki, autorongi või masinrongi selle kategooria tähis ja kirjeldus, mille juhtimisõigus isikul on. Nendele nõuetele mittevastav juhiluba kehtib ainult koos rahvusvahelise juhiloaga või notariaalselt kinnitatud tõlkega sellisel juhul, kui juhiloale on kantud mootorsõiduki, autorongi või masinrongi selle kategooria tähis ja kirjeldus, mille juhtimisõigus isikul on.

Juhiluba ei kehti Eestis, kui see on välja antud isikule, kes juhiloa saamise ajal elas alaliselt Eestis. Sellise juhiloa saab vahetada Eesti juhiloa vastu pärast juhtimisõiguse saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

 • Eesti juhiluba saab taotleda Eestisse alaliselt elama asunud isik, kes kalendriaasta jooksul elab Eestis vähemalt 185 päeva või isik, kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud ning kelle juhtimisõigust ei ole juhiloa väljastanud riigis või Eestis peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. Isik on kohustatud tõendama oma alalist elamist Eestis.
 • Juhiloa vahetamiseks Eesti juhiloa vastu tuleb sooritada liiklusteooria- ja sõidueksam.
 • Kui juhiloa kehtivuse lõppemisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, siis seda ei vahetata.
 • Vahetatud juhiluba loovutatakse teenindusbüroole. Maanteeamet võib loovutatud välisriigi juhiluba isiku palvel säilitada kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni ning väljastada selle isikule Eesti juhiloa vastu.
 • Kadunud, varastatud või hävinud juhiluba Eesti juhiloaga ei asendata.
 • Kui juhiloaga on seotud piirangud, mis ei võimalda taotlejale väljastada samaväärset Eesti juhiluba, siis seda juhiluba ei vahetata.

Juhiloa vahetamiseks tuleb teenindusbüroole esitada:

 • Isikut tõendav dokument.

 • Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt. Tervisetõendi väljastab perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon.
 • Büroos tehtud elektrooniline foto või dokumendifoto suurusega vähemalt 35x45mm ning büroos antud elektrooniline allkiri. Elektrooniline allkiri antakse juhiloataotluse vormistamisel. Büroo võib kasutada ka isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist. Foto ei tohi olla vanem kui viis aastat.
 • Vahetamisele kuuluv välisriigi juhiluba. 
 • Eesti juhiloa väljastamise eest (kui vahetamiseks tuleb sooritada eksamid, siis ka nende eest) tuleb tasuda riigilõiv.