Koostöövõimalused

Lisaks koolitustele ja õppematerjalidele pakume haridusasutustele ka erinevaid koostöövõimalusi.

Liiklusvanker

Liiklusõpet toetav koostööprojekt lasteaedadele, mis toetab jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist. 
Õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ja kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toimetulemist. 

Rohkem infot leiab siit.

Jalgrattaõppe vigurelemendid

Liiklusõpet toetav koostööprojekt koolidele jalgrattakoolituseks vajalike vigursõidu õppevahendite soetamiseks. Vigursõiduelementide komplekti kuuluvad koonused, keti kandmise element, kiik, rajalaud, kaldtee, stopplatt, liiklusmärk „Peatu ja anna teed“, numbrialused, teemärgistusvärv, piirdelint. 

Rohkem infot leiab siit.

Kaitse end ja aita teist

Koolitusprogramm „Kaitse end ja aita teist“ on suunatud 6.–8. klassi õpilastele, et omandada pääste, politsei ja esmaabi valdkonna teadmisi. 

Koolituse läbinud noor:

  • Oskab aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus.
  • Teab, kuidas tulekahju ennetada ja tulekahju korral käituda.
  • On selgeks saanud ujumise põhitõed ja oskab tegutseda, kui märkab uppujat.
  • Oskab liikluses õigesti käituda.
  • Teab alkoholi, tubaka ja uimastitega seonduvat ning oskab esmaabivõtteid. 

Rohkem infot leiab siit.

Tasuta jalgrattakoolitus

Rahaline toetus koolidele liiklusõppe läbiviimiseks 10–12-aastastele lastele. 

Rohkem infot leiab siit.