Liiklejate infomaterjalid

Brošüür "Väsimus autoroolis"

Brošüürist „Väsimus autoroolis“ leiad kokkuvõtte juhi väsimusest tingitud õnnetuste sagedusest, liiklusseaduses sätestatust ja soovitused, kuidas vältida väsimust autoroolis.

Paljude eestlaste jaoks on sõiduki juhtimine igapäevane tegevus – sõit tööle ja koju, õhtul trenni, kinno või kontserdile. Sõiduki juhtimine on töö nagu iga teinegi – see nõuab tähelepanu, keskendumist ja loomulikult ka väsitab. Väsimus ja autorool ei kuulu kokku. Juhi väsimusest tingitud tagajärgedest, uniste juhtide osakaalust liikluses ning vajadusest oma teekonda planeerida pole palju räägitud.

Loe lähemalt SIIT (2.34 MB, PDF).

 

Brošüür "Jalakäijana Eesti liikluses"

Brošüür „Jalakäijana Eesti liikluses“ jagab näpunäiteid jalakäijale või ühistranspordi kasutajale. Üha rohkem väärtustatakse jalgsi liikumist, sest kõndimine on tervislik ja odav. Samas on liiklus jalakäijatele muutunud keerulisemaks ja pingelisemaks ning liikluskeskkonnas on kõige kaitsetumad just kergliiklejad – jalakäijad ja jalgratturid.

Materjalist leiad Eestis kehtivaid liiklusreegleid, erinevaid teeületuse võimalusi – reguleerimata, reguleeritud ehk fooriga ülekäigurada ja reeglid, mis kehtivad ülekäigukohas teed ületades. Samuti  nõuandeid, kuidas jalakäijana ohutult maanteel liigelda, kus peaks jalakäija paiknema jalg- ja jalgrattateel ning miks on oluline kanda helkurit ja ennast liikluses nähtavaks teha. Materjali lõpus välja toodud olulisemad mõisted, mis aitavad tekstist paremini aru saada.

Loe lähemalt SIIT (10.72 MB, PDF).

 

Inforaamat "Lapse ohutu sõidutamine autos"

Inforaamatust „Lapse ohutu sõidutamine autos“ leiad, kuidas kaitsta oma last auto-, bussi- ja taksosõidul, lisaks nõuandeid, kuidas kasutada turvavööd raseduse ajal. Raamat aitab valida lapsele eakohast turvavarustust (turvahäll, turvaiste (turvatool), turvavööiste, istmekõrgendus (turvavöö padi), arvestades lapse pikkust ja kaalu.

Materjalis on informatsioon Euroopas müüdavatele laste turvaseadmetele sätestatud nõuetest / standarditest (ECE R44/04 või ECE R129 (i-Size)). Samuti saad teada, kui oluline on laste turvavarustuse õige kinnitamine sõidukisse (turvavöö või Isofix-kinnituse abil) ning kas ja kuidas kasutada kasutatud, katkist või avariilist turvaseadet. Lisaks saad teada, miks on oluline lapsi kuni neljanda elusaastani sõidutada seljaga sõidusuunas ning miks on turvavarustusel parim enne kasutusaeg.

Loe lähemalt SIIT (6.32 MB, PDF).

Infomaterjal "Jalgratturi meelespea"

Infomaterjalist „Jalgratturi meelespea“ leiad kokkuvõtte jalgratturit puudutavatest teemadest. Vastused saad küsimustele: kellel on vaja jalgratturi juhiluba, millised on Eestis kehtivad liiklusreeglid jalgratturile, milline on korralik jalgratas, kuidas kiiver õigesti pähe panna, milline on ohutuks liiklemiseks parim riietus või kus sõita jalgrattaga.

Loe lähemalt SIIT (20.39 MB, PDF).

 

Brošüür "Väärikas mootorsõidukijuht"

Iga liikleja peaks aeg-ajalt leidma mõne minuti, et läbi mõelda, milline liikleja tema on. Kas oled taganud enda ohutuse? Kas arvestad igapäevaselt autojuhina liigeldes teiste liiklejatega? Millised on Sinu ealised iseärasused ja tervis? Milline on Sinu juhtimisvõimekus? Kuidas mõjutab juhtimist väsimus, unisus ja erinevate ravimite koostoime? Milliseid ravimeid tarvitad enne autorooli istumist? Nendele küsimustele vastamiseks oleme kokku pannud brošüüri „Väärikas mootorsõidukijuht“.

Loe lähemalt SIIT (6.29 MB, PDF).

Motobrošüür

Mootorratturit ei kaitse metallkonstruktsioon, turvavöö, ammugi õhkpadjad. Brošüür „Mootorratturi  turvavarustus“ on mõeldud nii kogenud kui algajale A-kategooria juhile. Infomaterjal aitab meelde tuletada ja üle korrata, mis on turvavarustuse kasutamise eesmärk ning kui oluline on kasutada korralikku motovarustust. Brošüür sisaldab infot, mida tähele panna sõiduriietuse (kiiver, kindad, jope, püksid, saapad, erinevad kaitsmed) valikul, et sõit mootorrattaga oleks turvaline ja mugav

Loe lähemalt SIIT (32.15 MB, PDF).

Infomaterjal (pisi)mopeedijuhile

Infomaterjalist „(Pisi)mopeed ja (pisi)mopeedijuht“ saad teada, mis on mopeed ja pisimopeed, kellel on nende sõidukite juhtimisõigus. Lisaks leiad informatsiooni, milliseid seadusest tulenevaid nõudeid (sh sõiduki varustus ja juhi kiiver) peavad täitma AM-kategooria sõiduki juht ja pisimopeedijuht, et tagada enda ja teiste liiklejate ohutus.

Loe lähemalt SIIT (10.32 MB, PDF).

Brošüür „Mootorsõidukijuhina Eesti liikluses“

Brošüür „Mootorsõidukijuhina Eesti liikluses“ tutvustab Eestis kehtivaid liiklusreegleid ning annab nõuandeid, kuidas mootorsõidukijuhina ohutult meie teedel liigelda.

Materjalist leiad Eestis kehtivaid liiklusreegleid, nõuandeid liikluskultuurist, infot juhtimisõigusest ja sõiduki tehnilisest seisukorrast ning korrektse turvavarustuse kasutamisest. Materjali lõpus on välja toodud olulisemad mõisted, mis aitavad tekstist paremini aru saada.

Inforaamat „Jalgratturina Eesti liikluses“

Inforaamat „Jalgratturina Eesti liikluses“ tutvustab jalgratturi liiklusreegleid Eestis ja jagab nõuandeid, kuidas jalgratturina ohutult liigelda. Teksti oleme illustreerinud fotodega, et lugejal oleks lihtsam mõista erinevaid situatsioone liikluses ning kuvada korrektset liikluskäitumist.

Eraldi peatüki leiate erisustest laste jalgrattaga sõitmisel, kuna ohutuse tagamise pärast kehtivad neile jalgrattaga sõitmisel täiendavad nõuded ja piirangud.

Inforaamatu lõpust leiate olulisemad liiklusalased mõisted, mis aitavad teksti paremini mõista.

Loe lähemalt SIIT (7.9 MB, PDF).