Õppematerjalid

Maanteeamet toetab liiklusõppe läbiviimist haridusasutustes erinevate õppematerjalidega. Õppe-, juhend- ja teabematerjalid on mõeldud liikluskasvatusalase tegevuse toetamiseks ja läbiviimiseks lasteasutustes, noorte- ja sotsiaalkeskustes, autokoolides ning teistes liikluskasvatusega tegelevates organisatsioonides. 

Pakutavate õppematerjalidega saab tutvuda ja neid tellida Maanteeameti liiklusõppe materjalide tellimiskeskusest.

Haridusasutustele on kõik materjalid tasuta.

Kõik liiklevad õppematerjal