Liiklusohutusprogramm 2016-2025 on saadetud kooskõlastamisele

Liiklusohutusprogrammi aastateks 2016-2025, millega määratakse järgneva kümnendi liiklusohutuse põhimõtted, on kooskõlastamisel. Liikluse suuremaks ohutuseks ja inimkannatuste vähendamiseks keskendutakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevalmistatud uues programmis kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale valdkonnale: vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja, ohutu liikluskeskkond ning ohutu sõiduk.