Mootorsõidukijuhi juhendaja

Juhendamise eesmärgiks on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud isikule sõidupraktikat.

Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida sõidukit juhendaja juuresolekul järgmistel tingimustel:

  • juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat (juhiloa omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg);
  • juhendajal ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud;
  • juhendaja on saanud Maanteeametilt tunnistuse või õiguse juhendamiseks;
  • juhendaja võib läbi viia sõidupraktikat isikule, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse.

Juhendaja võib anda sõidupraktikat üksnes isikule, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse. Kui juhendatav on noorem kui 18-aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esindaja.

 Juhendataval peab juhendamisel kaasas olema:

  1. isikut tõendav dokument ja koolituskursuse õpingukaart või
  2. isikut tõendav dokument ja koolituskursuse tunnistus.

 Juhendajal peab kaasas olema juhiluba või isikut tõendav dokument.

Maanteeamet soovitab juhendajal juhendamise teemal eelnevalt konsulteerida autokooliga.

Õppesõidukil, mida kasutatakse sõidupraktika saamise eesmärgil, peab olema eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk. Sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhi juhendajat.

Juhendaja tunnistust soovitame taotleda Maanteeameti e-teenindusest.