Masinate kategooriad

T kategooria masinad on ratastraktorid

 • T1 kategooria on ratastraktor, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h, juhile lähima telje minimaalne rööbe on vähemalt 1150 mm, tühimass on üle 600 kg ja kliirens ei ületa 1000 mm. Ratastraktorite, mille juhi istekoht on muudetav (muudetav iste ja rooliratas), puhul loetakse juhile lähimaks teljeks see telg, millele on paigaldatud suurema läbimõõduga rehvid.
 • T2 kategooria on ratastraktor, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h, minimaalne rööbe on alla 1150 mm, tühimass on üle 600 kg ja kliirens ei ületa 600 mm. Kui ratastraktori raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna maapinnast) jagatuna telgede minimaalsete rööpmete keskmisega on üle 0,9, ei tohi suurim valmistajakiirus ületada 30 km/h.
 • T3 kategooria on ratastraktor, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h ja mille tühimass ei ületa 600 kg.
 • T4 kategooria on eriotstarbeline ratastraktor, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h (alamjaotus).
   

  T4.1 kategooria - kõrgkliirens-ratastraktorid, mis on projekteeritud töötamiseks kõrgekasvuliste kultuuridega, näiteks viinapuud. Nende tunnuseks on tõstetud raam või raamisektsioon, mis võimaldab neil liikuda paralleelselt taimeridadega nii, et vasakpoolsed rattad on ühel ja parempoolsed rattad teisel pool ühte või mitut taimerida. Need on ette nähtud ratastraktori ette, telgede vahele, taha või lavatsile kinnitatud töömasinate vedamiseks või kasutamiseks. Tööasendis ratastraktori kliirens on üle 1000 mm, mõõdetuna taimeridade suhtes risti. Kui ratastraktori raskuskeskme kõrgus (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) jagatuna telgede minimaalsete rööpmete keskmisega on üle 0,90, ei tohi suurim valmistajakiirus ületada 30 km/h.

  T4.2 kategooria – ülilaiad ratastraktorid, mis on eelkõige ette nähtud suurtel maa-aladel töötamiseks ja mida iseloomustavad suured mõõtmed.

  T4.3 kategooria – põllu- ja metsamajanduslikud neljarattaveoga madalkliirens-ratastraktorid, mille vahetatavad seadmed on kavandatud kasutamiseks põllu- ja metsamajanduses ning millel on iseloomulik tugiraam, mis on varustatud ühe või enama jõusiirdevõlliga ning mille täismass ei ületa 10 tonni ja täismassi ning tühimassi suhe on väiksem kui 2,5. Lisaks sellele on nende traktorite raskuskese (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) väiksem kui 850 mm.

 • T5 kategooria on ratastraktor, mille suurim valmistajakiirus on üle 40 km/h.

 

C kategooria masinad on roomiktraktorid

Roomiktraktorid on traktorid, mis liiguvad roomikutel ja mida juhitakse läbi roomikute pöörlemiskiiruste.

Roomiktraktorite kategooriad C1 – C5 määratakse analoogselt kategooriatega T1 – T5.

R kategooria masinad on traktori haagised

 • R1 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ei ületa 1500 kg.
 • R2 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 1500 kg, kuid ei ületa 3500 kg.
 • R3 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 3500 kg, kuid ei ületa 21 000 kg.
 • R4 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 21 000 kg.

  Igale haagise kategooria tähisele märgitakse lisaks veel täht «a» või «b»:
  «a» haagiste puhul, mille valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;
  «b» haagiste puhul, mille valmistajakiirus ületab 40 km/h.

LM kategooria masinad on liikurmasinad. Liikurmasinatel puudub alamjaotus.