Sõidumeerikukaartide tüübid

Sõidumeerikukaart on digitaalses sõidumeerikus kasutamiseks mõeldud kiipkaart. Sõidumeerikukaardid võimaldavad identifitseerida kaardi omaniku/valdaja ning salvestada ja säilitada andmeid.

Sõidumeerikukaarte on nelja eri tüüpi:

  • juhikaart,
  • kontrollikaart,
  • töökojakaart,
  • ettevõttekaart.

 

Juhikaart

 

Juhikaart võimaldab kindlaks teha juhi isiku ning selle abil on võimalik salvestada juhi töö- ja puhkeajaga seotud andmeid, samuti sõiduki kiirust ja läbisõitu. Juhikaart väljastatakse kehtivusega 5 aastat.

Kontrollikaart

 

Kontrollikaardiga määratakse kindlaks järelevalvet teostav asutus ning sellega saab digitaalsesse sõidumeerikusse või juhikaardile salvestatud andmeid lugeda, trükkida, kopeerida.

Kontrollikaart väljastatakse kehtivusega 2 aastat. 

Töökojakaart

 

Töökojakaart väljastatakse oma erialal pädevale ettevõtjale. Kaart võimaldab kindlaks teha ettevõtja poolt kaardi valdajaks määratud isiku. Kaart võimaldab digitaalset sõidumeerikut katsetada, tehniliselt kontrollida ja andmeid kopeerida. Töökojakaart väljastatakse kehtivusega 1 aasta.

Ettevõttekaart

 

Ettevõttekaart on digitaalse sõidumeerikuga varustatud sõiduki omanikule või tema esindajale väljaantud sõidumeeriku kaart. Kaart võimaldab kindlaks teha sõiduki omaniku ning kaardi abil saab omaniku või tema esindaja poolt lukustatud sõidumeerikusse juhi töö- ja puhkeajaga seotud salvestatud andmeid lugeda, trükkida ja kopeerida. Ettevõttekaart väljastatakse kehtivusega 5 aastat.