Liikluskorraldusega seotud lubade taotlemine

Maanteeameti liikluskorralduse osakond väljastab järgmisi lubasid:

  • liiklusvälise teabevahendi (reklaami) paigaldamine;
  • suunava liiklusmärgi paigaldamine;
  • riigiteel toimuva spordivõistluse või muu rahvaürituse korraldamine;
  • koormuspiiranguga seotud sõiduluba;
  • suuremõõtmelise ja raskekaalulise eriveo eriluba riigimaanteedel.

Maanteeamet väljastab suur- ja raskeveose lube ainult riigimaanteedele. Linnatänavatel, valla- ning erateedel pöörduge loa saamiseks linna- või vallavalitsuse või eratee omaniku poole (vajadusel nende volitatud isikute poole). 

Eriloa taotluse saab esitada Maanteeameti e-teeninduses. Koormuspiirangu taotluse palume saata aadressile veoluba [at] mnt.ee.

Lubadega seotud lisainformatsiooni saamiseks pöörduge vastava maakonna liikluskorraldaja poole.