Ole inimene! Jälgi piirkiirust.

25. aprill 2016

23. mai 2016

Loovlahendus The Agency OÜ.

Kiirus

Kampaania eesmärgid


Maanteeameti ennetuskampaania „Ole inimene! Jälgi piirkiirust.“ eesmärgiks on tuletada sõidukijuhtidele meelde piirkiiruse vajalikkust, näidata liigse kiirustamise mõttetust ning kommunikeerida rahuliku sõidustiili hüvesid. Kampaania sõnum keskendub inimeseks olemises ning kutsub juhte mitte alluma loomalikele instinktidele, säilitama liikluses inimlikkust ning mõistma, et kiirusepiirangutel on põhjus.

Piirkiiruse ületamine on Eestis jätkuvalt peamine liiklusõnnetuste faktor ja seostub 30% hukkunutega. Eelmisel aastal avastati lubatud sõidukiiruse ületamisi 44 771 ja see on kasvavas trendis.

 

Maanteeameti ennetuskampaania "Ole inimene! Jälgi piirkiirust."

Ülevaade kampaaniast


Maanteeameti tellitud uuringu „Sõidukiirus 2015“ kohaselt arvab tervelt 57% juhtidest, et +10 km/h kiiruseületamine on aktsepteeritav. 48% küsitlenutest ületab piirkiirust linnas ning 82 % põhiteedel. Üldjuhul peab suurem osa sõidukijuhte oma juhtimisstiili teistest ohutumaks ning hindab oma kiirust ekslikult tegelikkusest väiksemaks.  Kiiruse ületamine ei ole liiklejate arvates nii ohtlik, kui auto juhtimine alkoholi mõju all, sõidu ajal tekstsõnumite ja  sotsiaalmeediaga tegelemine või  punase tule alt läbisõitmine.

Piirkiiruse eiramine ei mõjuta ainult ühte komponenti, vaid mõjub doominoefektina palju rohkematele teguritele. Aheneb juhi nägemisväli, mistõttu ei jõua roolisolija märgata kõike eesolevat, väheneb reageerimisaeg, pikeneb pidurdusteekond ning sõiduki täielikuks peatumiseks kuluv aeg.  Peatumisteekonda mõjutavad ka juhi väsimus, tervislik seisund, halb nähtavus, sadu, udu, teekatte seisund, nõuetele mittevastavad rehvid, ebakvaliteetsed klaasipuhastajad jne .

Kui 50 km/h kuivades teeoludes sõites on reageerimisteekond 14 m, pidurdusteekond 14 m ja peatumisteekond 28 m ning jalakäija hukkumise tõenäosus 40%, siis 100 km/h korral on vastavad näitajad juba 28 m/55 m/83 m ning jalakäijal kui nõrgemal poolel pole mingit võimalust ellu jääda.  Jalakäija hukkumise tõenäosus tõuseb drastiliselt juba 60 km/h kiirusega sõites, olles 70% ning 70 km/h juures kaob elulootus 90%.

Kiiruse ületamisi avastatakse enim neljas suuremas linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas ning ka 50% kogu Eesti inimkannatanutega liiklusõnnetustest toimuvad just seal. 

  • Muuta 25-45-aastaste sõidukijuhtide käitumist ja hoiakut, et + 10km/h kiirusületus on aktsepteeritav.
  • Pikaajalisem eesmärk on positsioneerida kiiruse ületamist ühiskonnas kui sotsiaalselt mitteaktsepteeritavat käitumist, nii nagu selleks on kujunenud joobes juhtimine.

Kampaania väljundid

  • Raadio (eesti-ja venekeelne)
  • Bussireklaamid (bussitagused)
  • Reklaamtreilerid
  • TV (eesti- ja venekeelne)
  • Sotsiaalmeedia lahendused, sh Liikluslooma mäng
  • Veebireklaam

Muud tegevused: plakatid, MA ja PPA teenindusbüroode valguskastid, kampaania sümboolika trahvikviitungitel, temaatilised kleebised, USB-adapterid.

Vaata lisaks 

Embedded thumbnail for Ole inimene! Jälgi piirkiirust.
Maanteeameti ennetuskampaania "Ole inimene! Jälgi piirkiirust!"