Olen silmapaistev

11. oktoober 2016

11. detsember 2016

Ideelahendus Must OÜ-lt

Nähtavaks tegemine

Kampaania eesmärgid


Kampaania eesmärgiks on ühekordne märgatavus vähemalt 70%. Küsitlusuuringu andmetel jalakäija helkuri kandmine täiskasvanutel 67% ja lastel 93,5%. Laiemas plaanis võimaliku helkuri kandmise langustrendi vältimine nii laste kui täiskasvanute seas.

Helkuri kasutamise kampaania "Olen silmapaistev!"

Ülevaade kampaaniast


11.10.-11.12. toimub Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Prike ning kindlustusseltside IF, PZU ja Seesam ühiskampaania "Olen silmapaistev!". Kampaania eesmärgiks on inspireerida kõiki läbi uudsete lahenduste tutvustamise end pimedal ajal nähtavaks tegema, et sobiva vahendi leiaksid kõik sihtgrupid kogu elukaare ulatuses. 

Eestlaste meelestatus helkuri vajalikkuse osas on ülikõrge - 2015.a küsitluse kohaselt on see näitaja üle 14-aastase elanikkonna seas 91% ja laste puhul 99%. Tegelikkuses kinnitab enda rõivale mõne enda nähtavaks tegemise vahendi  66% täiskasvanutest. Helkuri mittekandjad on reeglina 19-34-aastased, mehed, tallinlased, igapäevased autosõitjad ja suures osas ka muukeelsed kodanikud.

Politsei- ja Piirivalveameti andmete kohaselt jättis 2015. aastal liikluses elu 24 jalakäijat, kellest 16 said surma pimedal ajal. Hukkunutest vaid kolm kandsid helkurit. Jalakäijaõnnetused toimuvad suures osas neljas linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Eelnevat arvesse võttes ei saa keskenduda ainult helkuri vajalikkusele maanteel, vaid aina suurema tähelepanu all on ka asulakeskkond oma spetsiifikaga.

Eri suuruse ja kujuga jalakäijahelkuri ning ohutusvesti kõrval on viimastel aastatel enda nähtavaks tegemise vahendite hulka lisandunud innovatiivseid lahendusi. Helkurniidiga kudumid, helkurtraksid, rõivale triigitavad helkivad kujundid, helkurkleebised ja -prossid, käsitööhelkurid, helkur-spray, laetavad helkurid, LED-tuledega tooted jne pakuvad iseseisvalt või koos klassikalise helkuriga tõhusat kaitset. Kõigil toodetel ei pruugi alati kehtivat sertifikaati olla. Kuigi kasutatav materjal võib vastata tehnilistele nõudmistele, ei ole väiketootja jaoks alati põhjendatud taotleda aja- ja ressursimahukat CE-märgistust. Teisalt kuluvad helkurribadega rõivad ja helkur-spreyga üle pihustatud esemed kasutamise käigus, mistõttu nende peegeldavad omadused aja jooksul kahjustuvad. Helkurribadega väliriiete  keskmiseks elueaks peetakse kuni 25 pesukorda. Sestap on soovituslik kanda korraga mitmeid eri funktsiooniga valgustpeegeldavaid tooteid, millest vähemalt üks peaks olema sertifitseeritud.

 

Milline on sertifitseeritud helkur?

 

Helkurtoodet ei tasu valida hinna järgi, vaid selle põhjal, kas märgistusele esitatavad nõuded on täidetud ning kas helkuri suurus on lubatu piires. Sertifitseeritud toode on läbinud laboratoorse peegelduvusomaduste mõõtmise ning selle valgustpeegeldav pind on piisava suurusega tagamaks pimeda ajal märgatavust.

Pakendil peab olema kirjas:

 • Toote nimetus - kui pakendil puudub nimetus "helkur", ei pruugi olla tegemist kvaliteetse helkuriga.

Andmed tootja kohta: 

 • CE – vastavusmärgis tootel või selle pakendil;
 • Viide standardile EN 13356:2001 - see sätestab nõuded helkuri kvaliteedile. Helkuril peab olema peegeldavat pinda vähemalt 15-50 cm² ühe külje kohta. Samuti on standardis määratud helkuri reflekteeriva ala tagasipeegeldumise omadused. Eelista alati pigem suuremaid kui väiksemaid helkureid. Jälgi, et helkuri pinnal olev kiri või trükipilt ei oleks ülemäära suur ega ei kataks kogu helkurit.
 • Eestikeelne kasutusjuhend teksti või pildina.
 

Kampaania väljundid

 

 • Televisioon;
 • raadio;
 • välimeedia;
 • veeb, mobiil, sotsiaalmeedia;
 • kampaanialeht silmapaistev.ee;
 • artiklid erinevatesse väljaannetesse;
 • kampaaniasümboolika Maanteeameti pressiteadete uuel vormingul:
 • plakatid, MA ja PPA teenindusbüroodes valguskastid ja subtiitritega klipid.
Embedded thumbnail for Olen silmapaistev
Helkuri kasutamise kampaania "Olen silmapaistev!"