Piirkiirusel on põhjus

16. juuli 2012

18. mai 2014

Loovlahendus Age Reklaam OÜ

Kiirus

Kampaania eesmärgid


Maanteeameti kampaania „Piirkiirusel on põhjus“ eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et piirkiirusest tuleb kinni pidada ning valida ohutu sõidukiirus asulavälisel teel.  Kiiruse ületamist liikluses peetakse normaalseks ja suurem osa autojuhte tunnistab, et ületab lubatud piirkiirust. Uuringust selgub, et 74% Eesti autojuhtide arvates on lubatud piirkiiruse ületamine kuni 10 km/h võrra normaalne. Sisuliselt tähendab see, et igale piirkiiruse märgile liidetakse mõttes 10 juurde ning käitutakse vastavalt. Sealjuures ei tajuta, et selline käitumine on ohtlik ja ebaseaduslik.

Tegelikus liikluses tähendab kiiruse ületamine 10 km/h võrra olulist möödasõitude arvu kasvu, millest omakorda saavad alguse paljud raskete tagajärgedega liiklusõnnetused. Enda arvates ainult natukene kiirust ületavad juhid, seavad piirkiirusel liikuvatest kolonnidest möödasõite tehes pidevalt ohtu nii enda kui ka kaasliiklejate elud. Samas on taolise käitumise abil saavutatav ajavõit minimaalne. Ideaalsituatsioonis, kui maantee on täiesti tühi, kulub kiirusel 90 km/h saja kilomeetri läbimiseks 6 minutit rohkem, kui sama maa läbimiseks kiirusel 100 km/h. Reaalses elus on aja kokkuhoid oluliselt väiksem ja kiiruseületaja kulutab suure osa võidetavast ajast möödasõidu võimalust otsides, kolonni vahele tagasi trügides ja jälle uuesti üritades.

Kampaania sõnum „Piirkiirusel on põhjus” ongi suunatud neile 74% Eesti autojuhtidest, kes arvavad, et mõõdukas piirkiiruse ületamine on normaalne. Pöörame tähelepanu just kiiruse ületamisest tingitud möödasõitude arvu kasvule ja asjaolule, et saavutatav aja kokkuhoid on tegelikult olematu.

Kampaania "Piirkiirusel on põhjus" plakat

Ülevaade kampaaniast


Kampaania eesmärk:

  • Kummutada arvamus, et teatud piirini on kiiruse ületamine või ka ebasobivates tingimustes piirkiirusega sõitmine ohutu.
  • Sõidukijuhtide teavitamine, et kiiruse ületamise tagajärjed võivad olla pöördumatud nii juhile kui tema kaasreisijatele ja vastutus juhtunu eest lasub alati roolisolijal.
  • Pikaajalisem eesmärk on positsioneerida kiiruse ületamist kui sotsiaalselt mitteaktsepteeritavat käitumist, nii nagu selleks on kujunenud joobes juhtimine.

Kampaania väljundid:

  • TV
  • Raadio
  • Välimeedia
  • Plakatid, MA ja PPA teenindusbüroode valguskastid
Embedded thumbnail for Piirkiirusel on põhjus
Embedded thumbnail for Piirkiirusel on põhjus