Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Transpordiamet teatab, et tunnistas 28.05.2021 otsusega 1.1-2/21/67 nõuetele vastavaks põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0“, teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine, liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh. jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, transiitliiklus, põllumajandus, jms).

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse projekteerimistalituse projektijuht Anni Luht (e-post: Anni.Luht [at] transpordiamet.ee, tel 5090 807). Keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on kontaktisikuks Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse keskkonnatalituse peaspetsialist Deve Andreson (e-post: Deve.Andreson [at] transpordiamet.ee, tel 5682 0377).

Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ (juhtekspert ja kontakt Aide Kaar, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, e-post: aide.kaar [at] skpk.ee tel. 664 5808).